Spadek zysku BGŻ BNP Paribas po 9. miesiącach 2015 r.

Autor: www.sadyogrody.pl/pr 12 listopada 2015 11:05

Grupa Kapitałowa Banku BGŻ BNP Paribas opublikowała wyniki finansowe za III kwartały 2015 r. W pierwszych 9 miesiącach tego roku zysk netto Grupy wyniósł 58,2 mln zł wobec 68,77 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik ten jest obciążony kosztami integracji Banku BGŻ i BNP Paribas Banku Polska w wysokości 171,2 mln zł. Po wyeliminowaniu kosztów integracji wynik finansowy netto Banku wyniósłby 196,9 mln zł. W samym III kwartale br. zysk netto wyniósł 40,4 mln zł.

Dane za 9 miesięcy 2015 r. dotyczą połączonego Banku BGŻ BNP Paribas, co oznacza, że wyniki BNP Paribas Banku Polska zostały ujęte w skonsolidowanym wyniku prospektywnie tj. od 30.04.2015 r., zgodnie z metodą wartości księgowej, przyjętą dla transakcji połączenia. Dane porównawcze za poprzednie okresy sprawozdawcze nie zostały przekształcone.

 Trzeci kwartał 2015 r. to pierwszy pełny okres sprawozdawczy prezentowany przez Bank BGŻ BNP Paribas po połączeniu.

- Ostatnie dwa kwartały są dla nas wyjątkowe. Działamy jako połączona struktura dwóch banków, wcześniej funkcjonujących niezależnie. Proces integracji przebiega sprawnie i zgodnie z przyjętym harmonogramem. Integracja znacząco zwiększyła skalę działalności i umocniła naszą pozycję rynkową w poszczególnych obszarach bankowości, jednak w początkowym okresie łączy się też z większymi wydatkami – mówi Tomasz Bogus, prezes zarządu Banku BGŻ BNP Paribas.

Wynik odsetkowy Grupy za 9 miesięcy 2015 r. wyniósł 996,4 mln zł wobec 842,9 mln zł w analogicznym okresie 2014 r. W trzecim kwartale Grupa wypracowała wynik odsetkowy na poziomie 405,7 mln zł.

Wynik Grupy z tytułu opłat i prowizji w okresie I-III kw. 2015 r. wyniósł 301,6 mln zł, wobec 234,2 mln zł rok wcześniej. Negatywny wpływ na poziom tego wyniku miało zmniejszenie przychodów z opłat i prowizji od kart płatniczych, co jest efektem obniżek stawek interchange. Wynik z tytułu opłat i prowizji osiągnięty w trzecim kwartale wyniósł niemal 119 mln zł.

W pierwszych trzech kwartałach 2015 r. Grupa dokonała odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych w wysokości 226 mln zł., tj. o 70,6 mln więcej niż w okresie I-III kw. 2014 r. Wzrost wartości odpisów jest między innymi następstwem wzrostu portfela kredytowego, po fuzji z BNP Paribas Bankiem Polska oraz weryfikacji zasad tworzenia odpisów aktualizujących. Wartość odpisów dokonanych w samym trzecim kwartale wyniosła 92,5 mln zł.

Koszty działania Grupy wraz z amortyzacją wyniosły za trzy kwartały 1,1 mld zł, przy czym kwota ta uwzględnia koszty integracji banków w wysokości 139,4 mln zł (pozostałe 31,8 mln zł zostało ujęte w pozostałych kosztach operacyjnych).

Poza poniesionymi kosztami integracji na poziom kosztów działania w okresie 9 miesięcy 2015 roku miał wpływ także wzrost opłat na rzecz BFG o 42,0 mln zł r/r w wyniku wprowadzenia wyższych stawek zarówno opłaty rocznej, jak i opłaty ostrożnościowej.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM