Składka na ubezpieczenie społeczne rolników bez zmian w I kw. 2015 r.

$data.author.description Autor: www.farmer.pl 27 stycznia 2015 16:06

W I kwartale 2015 r. nie uległy zmianie stawki na ubezpieczenie społeczne rolnika oraz zdrowotne domowników i domowników gospodarstwach stanowiących samoistny dział specjalny - informuje www.farmer.pl.

W I kwartale 2015 r. wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników, należnych za każdy miesiąc kwartału za osobę podlegającą temu ubezpieczeniu, przez okres całego miesiąca jest taka sama, jak w IV kwartale 2014 r.

Wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne, należnych za każdy miesiąc kwartału za każdego podlegającego ubezpieczeniu:

● rolnika i domownika w gospodarstwie o powierzchni 6 i więcej hektarów przeliczeniowych nie uległa zmianie i tak samo jak w IV kwartale 2014 r. wynosi 1 zł za każdy pełen hektar przeliczeniowy użytków rolnych 

● domownika w gospodarstwie stanowiącym samoistny dział specjalny produkcji rolnej pozostaje na tym samym poziomie co składka w IV kwartale 2014 r. i wynosi 120 zł miesięcznie.

Termin opłacenia kwartalnych składek na ubezpieczenie społeczne rolników i na ubezpieczenie zdrowotne za rolników i domowników w gospodarstwach 6 i więcej hektarów przeliczeniowych oraz za domowników w gospodarstwach stanowiących samoistne działy specjalne upływa z dniem 31 stycznia 2015 r.

W związku z powyższym KRUS przypomina, że wypełniając przekaz do zapłaty składek za I kwartał 2015 r. na ubezpieczenie społeczne rolników albo na ubezpieczenie zdrowotne w polu „Tytułem" na przekazie należy wpisać odpowiednio „składki za I kwartał 2015 r. na ubezpieczenie społeczne rolników" albo „składki za I kwartał 2015 r. na ubezpieczenie zdrowotne".

Ponadto KRUS informuje, że w I kwartale 2015 r. uległa zmianie indywidualnie opłacana miesięczna składka za rolników na ubezpieczenie zdrowotne prowadzących samoistne działy specjalne produkcji rolnej. Zadeklarowana w 2015 r. podstawa wymiaru składki dla wyżej wymienionych osób, odpowiadająca dochodowi ustalonemu dla opodatkowania podatkiem dochodowym, nie może być niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia, która od 1 stycznia 2015 r. wynosi 1750 zł.

W związku z tym, od 1 stycznia 2015 r. dla rolników prowadzących działy specjalne produkcji najniższa miesięczna składka na ubezpieczenie zdrowotne, liczona jako 9 proc. minimalnej podstawy jej wymiaru, wynosi 158 zł (tj. 9 proc. x 1750 zł minimalnego wynagrodzenia). Składkę należną za styczeń 2015 r. należy opłacić do 15 lutego 2015 r.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE