Sejm "rozprawia" nt. suszy i pomocy dla rolników

Autor: PAP 11 września 2015 13:03

Sejm "rozprawia" nt. suszy i pomocy dla rolników Sawicki podkreśla, że pomoc państwa w związku ze skutkami suszy nie ma charakteru odszkodowania/ fot. shutterstock

Sejm nie zgodził się w piątek na wnioskowane przez PiS odrzucenie przedstawionej w Sejmie przez ministra rolnictwa informacji rządu na temat skutków suszy.

Za odrzuceniem informacji - którą przedstawił w środę posłom minister rolnictwa Marek Sawicki - opowiedziało się 197 posłów, przeciw 227, od głosu wstrzymał się jeden.

Sawicki odpowiadając przed piątkowym głosowaniem na pytania posła Romualda Ajchlera (SLD), powiedział m.in. decyzja ministra rolnictwa ws pomocy jaka jest udzielana w związku z suszą, podejmowana jest tylko na zasadach i granicach prawa.

Podkreślał, że pomoc państwa w związku ze skutkami suszy nie ma charakteru odszkodowania. "Jest to pomoc państwa, a nie odszkodowania wiążące się z wartością strat. Natomiast warunkiem udzielania pomocy jest rzeczywiście pomniejszenie przychodów w gospodarstwie w danym roku o 30 proc. w stosunku do średniej z trzech lat poprzednich, czy też pięciu lat poprzednich odejmując najwyższy i najniższy przychód" - powiedział minister.

Dodał, że kwestia rolników, którzy są objęci innym systemem ubezpieczeń, nie była rozważana w czasie przygotowywania rozporządzenia ws pomocy związanej ze skutkami suszy.

Przedstawiając w środę posłom informację Sawicki mówił, że z opracowanych przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW) dla wszystkich gmin Polski (3064 gmin) wynika, że w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2015 roku zagrożenie suszą rolniczą występuje dla 14 kategorii upraw (rośliny strączkowe, ziemniaki, krzewy owocowe, chmiel, kukurydza na kiszonkę, tytoń, warzywa gruntowe, buraki cukrowe, drzewa owocowe i kukurydza na ziarno).

Jak dodał, tegoroczna susza jest szczególnie dotkliwa, w skrajnych przypadkach może prowadzić do całkowitej utraty plonów.

Minister poinformował wówczas, że według stanu na 8 września powołane przez wojewodów komisje oszacowały straty w 1400 gminach. Poszkodowanych jest ponad 200 tys. gospodarstw, dotkniętych suszą (według meldunków komisji) jest prawie 1,8 mln hektarów powierzchni upraw, przy szacowanej wielkości strat ponad 1 mld zł.

Sawicki przypomniał, że rząd przeznaczył na pomoc "suszową" dla rolników 450 mln zł. Otrzymają ją rolnicy, których straty wyniosą co najmniej 30 proc. produkcji rolnej z trzech ostatnich lat. Pomoc wyniesie 800 zł na hektar dla rolników posiadających sady i krzewy owocowe oraz 400 zł na hektar dla pozostałych pod warunkiem, że ubezpieczyli oni połowę upraw. Jeżeli nie - pomoc będzie o 50 proc. niższa. Wnioski mają być składane do końca września, wtedy ARiMR będzie mogła rozpocząć wypłacać pomoc po 10 października - dodał.

Przewidziane są także inne formy pomocy: preferencyjny kredyt na wznowienie produkcji oraz poręczenie lub gwarancję spłaty tego kredytu; pomoc w opłacaniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne w KRUS; odroczenie w płatnościach do Agencji Nieruchomości Rolnych z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy; ulga w podatku rolnym - wyliczał szef resortu rolnictwa.

Sawicki poinformował, że rozważane są wcześniejsze uruchomienia dopłat bezpośrednich, jest na to zgoda KE. Takie zaliczki będą mogły zostać wypłacone po 15 października 2015 r., KE w tym roku proponuje, by były one wypacane do wysokości 70 proc. kwoty płatności. Zaznaczył, że uruchomienie dopłat będzie możliwe, jeżeli nie będzie obowiązku wcześniejszego przeprowadzenia kontroli na miejscu.

Jak mówił minister, KE chce przeznaczyć na pomoc dla rolników ze względu na trudną sytuację rynkową (spadek cen) 500 mln euro, z czego 400 mln ma trafić do producentów bydła, a 100 mln - do hodowców trzody. Nie jest to pomoc suszowa, o którą stara się Polska - wyjaśnił.

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM