Sadownicy mogą równocześnie skorzystać z pomocy z ARR i ARiMR?

Autor: www.sadyogrody.pl/KRIR 21 kwietnia 2016 13:42

Sadownicy mogą równocześnie skorzystać z pomocy z ARR i ARiMR? Z kolei w komunikacie na stronie MRiRW można było przeczytać, że producenci jabłek, którzy ponieśli straty z powodu nałożenia przez Rosję embarga mogą otrzymać wsparcie także w Agencji Rynku Rolnego / fot. shutterstock

Jak informuje Krajowa Rada Izb Rolniczych w środowisku sadowniczym pojawiają się pewne rozbieżne informacje dotyczące pomocy de minimis i wycofania owoców z rynku. Czy sadownik korzystający z jeden pomocy jest wykluczony z możliwości skorzystania z drugiej?

Jak podaje KRIR, w związku z ograniczeniami w handlu międzynarodowym, a w szczególności rosyjskim embargiem, sadownicy mogli skorzystać z pomocy de minimis 800 zł na 1 ha powierzchni owocujących w 2014 r. sadów jabłoniowych. Jednocześnie ARiMR poinformowała, że producent rolny nie może równolegle uzyskać pomocy do jabłek z ARR z tytułu strat poniesionych w związku z embargiem rosyjskim i ubiegać się o pomoc na jabłka z ARiMR. Z kolei w komunikacie na stronie MRiRW można było przeczytać, że producenci jabłek, którzy ponieśli straty z powodu nałożenia przez Rosję embarga mogą otrzymać wsparcie także w Agencji Rynku Rolnego.

Wielu sadowników nie złożyło wniosków o pomoc de minimis, lub po złożeniu wniosków wycofywali je, a ci którzy dostali już pieniądze od ARiMR oddawali je. W roku 2015 okazało się, że te dwa programy jednak ze sobą nie kolidują i ci którzy skorzystali z pomocy de minimis mogli również oddawać owoce do organizacji charytatywnych. Rolnicy informują, że teraz kilkuset sadowników wprowadzonych w błąd stara się od ARiMR o wypłatę pomocy de minimis.

Niestety z informacji od nich uzyskanych wynika, że ARiMR z każdym z nich inaczej postępuje - niektórym zwraca należną sumę pieniędzy, innym odmawia twierdząc, że powinni na piśmie uzasadnić wcześniejszą przyczynę rezygnacji lub że zbyt wcześnie wycofali swoje wnioski o pomoc.

W związku z powyższym w marcu br. Zarząd KRIR wystąpił w tej sprawie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Resort rolnictwa w odpowiedzi poinformował, że w związku ze stanowiskiem Komisji Europejskiej, iż producenci jabłek, którzy skorzystali z pomocy de minimis mogą uczestniczyć w trzeciej transzy mechanizmu nadzwyczajnego wsparcia sektora owoców i warzyw wynikającego z wprowadzenia rosyjskiego embarga, część producentów jabłek podjęła działania w celu w celu odzyskania zwróconej pomocy.

Powyższa pomoc przyznawana była producentom rolnym w trybie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn.zm). Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego istnieje możliwość wypłaty zwróconych środków pod warunkiem spełniania przesłanek wynikających z jego przepisów.

Określenie warunków wypłaty pomocy finansowej wymagało analizy w zakresie:

- wzruszenia ostatecznej decyzji administracyjnej, w sytuacji gdy w związku ze zwrotem środków finansowych została wydana decyzja administracyjna uchylająca decyzję przyznającą pomoc i umarzająca postępowanie (przepisy kpa), 

- sposobu postępowania w sytuacji, gdy w związku ze zwrotem środków finansowych nie została wydana decyzja administracyjna uchylająca decyzję przyznającą pomoc i umarzająca postępowanie oraz 

- charakteru pomocy udzielanej producentom rolnym i związanymi z tym obowiązkami podmiotu udzielającego pomoc (przepisy ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej).

Mając na uwadze powyższe oraz fakt, że pomoc przyznawana była w drodze decyzji Kierownika Biura Powiatowego wydawanej w trybie przepisów wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego, MRiRW poinformowało, że ze względu na indywidualny charakter każdej sprawy, nie ma możliwości potraktowania wszystkich beneficjentów jednolicie, gdyż każdy przypadek wymaga oddzielnego rozpatrzenia.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM