Rząd zajmie się rozporządzeniem, które usprawni szacowanie strat w związku z suszą

Autor: PAP 31 sierpnia 2015 09:53

Rząd zajmie się rozporządzeniem, które usprawni szacowanie strat w związku z suszą Rozporządzenie ma sprawić, że proces szacowania strat w gospodarstwach będzie przebiegał lepiej

Usprawnienie szacunków strat w gospodarstwach poszkodowanych przez niekorzystną pogodę, wprowadzenie gwarancji dla kredytów rolniczych ma na celu projekt noweli rozporządzenia ws. zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Rząd zajmie się nim w trakcie poniedziałkowego posiedzenia w Gdańsku.

Nowe zmiany zawarte w projekcie nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR - jak uzasadnia ministerstwo rolnictwa - mają sprawić, że proces szacowania strat w gospodarstwach rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych będzie przebiegał lepiej. Pozwolą one bowiem wojewodom na włączanie do komisji szacującej straty osób, mających co najmniej pięcioletni staż w prowadzeniu gospodarstwa rolnego.

Obecnie od członków komisji wymagane jest wykształcenie wyższe albo średnie w zakresie rolnictwa, ekonomiki rolnictwa lub rybactwa. Dodatkowo w przypadku szacowania szkód w budynkach lub budowlach służących do prowadzenia działalności rolniczej co najmniej jedna osoba wchodząca w skład komisji powinna mieć wykształcenie lub doświadczenie zawodowe w zakresie budownictwa.

Projekt noweli rozporządzenia przewiduje też wprowadzenie instrumentu gwarancji spłaty kredytów bankowych w celu utrzymania płynności finansowej rolników poszkodowanych przez rosyjskie embargo na żywność.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi chce uchylenia stanowiska Komisji Europejskiej, zgodnie z którym nie powinny być udzielane poręczenia i gwarancje do kredytów z częściową spłatą kapitału, udzielanych młodym rolnikom na zakup użytków rolnych. Proponuje też określenie warunków udzielenia gwarancji spłaty kredytów przeznaczonych na inwestycje w uprawę owoców i warzyw oraz hodowlę świń i produkcję mięsa dla grup producenckich.

Resort podkreśla, że producenci rolni prowadzą inwestycje zmierzające do poprawy jakości produkcji, które finansują poprzez kredyty komercyjne. Tymczasem - tłumaczy - po wprowadzeniu przez Rosję embarga na import owoców i warzyw oraz mięsa z Polski, nastąpiło pogorszenie koniunktury na światowych rynkach produktów rolnych, co decydująco wpłynęło na sytuację finansową producentów rolnych i spowodowało trudności w spłatach kredytów.

Warunkiem udzielenia poręczenia lub gwarancji ma być zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami podatków oraz ubezpieczenia społecznego, czy - dla grup producentów - także planu inwestycyjnego.

Projekt przewiduje wprowadzenie gwarancji terminowych w wysokości do 80 proc. wykorzystanej kwoty kredytu bankowego, ale nie więcej niż 5 mln zł. Taka gwarancja - zdaniem MRiRW - pomoże producentom sprostać wymogom banków w zakresie zabezpieczenia kredytów.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM