Ryzyko wpisane w koszty – rozmowa o ubezpieczeniach rolnych

Autor: Albert Katana, www.sadyogrody.pl 01 lipca 2016 16:02

Ryzyko wpisane w koszty – rozmowa o ubezpieczeniach rolnych fot. shutterstock.com

W ramach rządowych prac, procedowana jest nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. W przypadku wejścia nowelizacji ustawy w życie (planowane na 1 stycznia 2017) można spodziewać się zwiększenia możliwości ubezpieczeniowych dla warzyw. W przypadku owoców należy się spodziewać jednak ograniczenia oferty ubezpieczeniowej. Będzie to wynikać, ze zmiany sposobu obliczania wysokości dopłaty do składki względem maksymalnej stawki, do której dopłat obowiązuje - mówi w wywiadzie dla www.sadyogrody.pl, Andrzej Janc, przewodniczący podkomisji ubezpieczeń rolnych, Polska Izba Ubezpieczeń.

Albert Katana, sadyogrody.pl: Od kilku lat ubezpieczenia przed skutkami klęsk żywiołowych – suszy, powodzi, gradu, przymrozków wiosennych nabierają szczególnej wagi. Te powtarzające się rokrocznie anomalia pogodowe powodują znaczące, a czasem wręcz dramatyczne straty w plonach. Szacowanie strat budzi emocje i spotyka się z krytyką właścicieli gospodarstw. Czy jest możliwe takie dopracowanie systemu ubezpieczeń, by obie strony – ubezpieczeni i ubezpieczyciele, byli zadowoleni? Czy są jakieś nowe pomysły na ubezpieczenia rolnicze?

Andrzej Janc: Produkcja rolna narażona jest na szereg ryzyk, gdyż „prowadzona jest pod chmurką”. To właśnie ryzyka pogodowe należą do tych, które mogą powodować największe straty w produkcji. W ramach zarządzania ryzykiem w gospodarstwie rolnym część ryzyk można ograniczać np. poprzez dywersyfikację rodzajów, gatunków oraz odmian roślin, stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego czy terminowe prowadzenie zabiegów agrotechnicznych. Pozostają jednak ryzyka, które w krótkim czasie mogą zniweczyć trud pracy rolnika nawet przy najlepszym zarządzaniu. Tutaj naprzeciw wychodzą ubezpieczyciele, którzy oferują możliwość transferu niektórych ryzyk. W przypadku ubezpieczeń rolnych, a zwłaszcza w odniesieniu do ubezpieczenia upraw, gdzie spotykane jest ubezpieczenie od pojedynczych ryzyk, ważne jest dokładne zdefiniowane zakresu ubezpieczenia oraz wyłączeń odpowiedzialności. Zasady te są za każdym razem określane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia przedstawianych klientowi przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Jednym z najważniejszych elementów usługi ubezpieczeniowej jest likwidacja szkód. W odniesieniu do określonych przedmiotów ubezpieczenia np. upraw oraz określonych ryzyk funkcjonują odpowiednie metodyki likwidacji szkód, uwzględniające różnorakie czynniki. W przypadku ubezpieczenia upraw należy pamiętać, że szkoda likwidowana jest na żywym organizmie, który w zależności od przebiegu pogody reaguje na zdarzenia atmosferyczne. Podstawą rzetelnej współpracy na linii ubezpieczyciel – rolnik powinien być pełen przepływ informacji począwszy od zasad określonych w OWU po metodykę likwidacji szkód. Na podstawie zbieranych doświadczeń rokrocznie są prowadzone prace nad dostosowaniem produktu ubezpieczeniowego oraz metodyki likwidacji szkód do potrzeb zgłaszanych przez rolników. Bardzo często ubezpieczyciele w tym zakresie korzystają z wiedzy i doświadczenia instytutów badawczych oraz przedstawicieli środowisk rolniczych.

Każdy rolnik zobowiązany jest do zawarcia umowy OC z tytułu posiadania gospodarstwa. Ubezpieczone obowiązkowo muszą być budynki gospodarcze oraz uprawy. Obowiązkowe ubezpieczenia upraw obejmujące przynajmniej 50% powierzchni są dotowane przez Państwo, ale czy właściciele gospodarstw sadowniczo-ogrodniczych chętnie się ubezpieczają?

Ubezpieczenia upraw w odróżnieniu od ubezpieczenia OC rolnika oraz obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego są ubezpieczeniem z tzw. obowiązkiem zawarcia. Oznacza to że rolnik ma obowiązek ubezpieczenia, ale zakład ubezpieczeń z różnych względów nie musi przedstawiać oferty ubezpieczenia. Decyzje w tym zakresie są podejmowane przez zakład ubezpieczeń na podstawie jego możliwości technicznych, warunków prawnych oraz opłacalności prowadzenia biznesu. Szacuje się że z ubezpieczenia upraw z dopłatami budżetu państwa korzysta ok. 10% gospodarstw rolnych ale już na powierzchni ok. 30% gruntów pod zasiewami. Ubezpieczają się głównie gospodarstwa towarowe produkujące duże ilości surowca na rynek. Ubezpieczane są głównie tradycyjne uprawy rolnicze a także uprawy roślin warzyw i owoców.

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM