Ryszard Zarudzki spotkał się z kadrą pracowniczą instytutów badawczych

Autor: www.sadyogrody.pl/MRiRW 02 grudnia 2016 13:58

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki spotkał się z kadrą kierowniczą nadzorowanych instytutów badawczych.

Rozmowy były poświęcone planowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego reformom nauki i badań oraz możliwościom zwiększenia udziału nadzorowanych instytutów w realizacji programu ramowego Horyzont 2020.

W spotkaniu uczestniczyli m.in.: podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Piotr Dardziński oraz przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych - prof. dr hab. Leszek Rafalski.

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki podkreślił znaczenie instytutów badawczych dla rozwoju sektora rolno-spożywczego, zwracając szczególną uwagę na ich rolę jako nośnika innowacji i wdrożeń do gospodarki i rolnictwa polskiego.

Podsekretarz stanu Piotr Dardziński omówił projekt powołania Narodowego Instytutu Technologicznego (NIT). Prof. dr hab. Leszek Rafalski przedstawił koncepcję powołania Sieci Instytutów Badawczych, jako propozycję alternatywną w stosunku do koncepcji powołania NIT. Natomiast prof. dr hab. Ryszard Hołownicki, w imieniu instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zwrócił w swoim wystąpieniu uwagę na skutki włączenia instytutów badawczych resortu rolnictwa w struktury NIT.

Podczas dyskusji uczestnicy spotkania podkreślali specyfikę sektora nauki, w którym nie powinno się wprowadzać zasadniczych zmian organizacyjnych w zbyt szybkim tempie -  proces reformy jednostek naukowych powinien mieć charakter ewolucyjny, a nie rewolucyjny. Zwrócono się również o rozważenie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego koncepcji utworzenia Narodowego Instytutu Rolnictwa przez 10 jednostek naukowych rolnictwa. Uzasadnieniem dla takiej koncepcji reformy jest fakt, że jednostki te realizują prace naukowe i badawczo-rozwojowe we wszystkich obszarach kompetencji społeczno-gospodarczej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,  począwszy od prowadzenia hodowli twórczej, opracowywania technologii produkcji roślinnej i zwierzęcej, metod ochrony roślin i leczenia zwierząt, przetwórstwa rolno-spożywczego, czy dotyczących organizacji, opłacalności i aspektów społecznych prowadzonych procesów produkcyjnych w rolnictwie. Uczestnicy spotkania zwrócili ponadto uwagę na fakt, że instytuty rolnictwa pracują dla rozproszonego i nie dysponującego dużym kapitałem odbiorcy jakim są rolnicy, dlatego badania tego sektora powinny być finansowane z budżetu, przy znacznym zwiększeniu zakresu upowszechniania wyników badań i prac rozwojowych. W tym kontekście proponowano wprowadzenie zmian w ocenie parametrycznej instytutów, w kierunku zwiększenia w punktacji roli upowszechnienia, kosztem publikacji naukowych w wydawnictwach anglojęzycznych .

W dalszej części spotkania uczestnicy spotkania zapoznali się z informacją o działaniach Ministerstwa Rolnictwa na rzecz zwiększenia udziału nadzorowanych instytutów badawczych w Programie Ramowym Horyzont 2020 oraz  możliwościach  wsparcia wysiłków instytutów w tym zakresie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE.

Dyrektorzy instytutów: prof. Wiesław Oleszek - IUNiG PIB oraz prof. Krzysztof Niemczuk - PIWet PIB, podzielili się z zebranymi bogatymi doświadczeniami ich instytutów ze skutecznej realizacji projektów w ramach PR H2020.

Podsumowując spotkanie, podsekretarz stanu Zarudzki zapowiedział dalszą współpracę z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie reformy jednostek naukowych resortu rolnictwa. Podkreślił przy tym znaczenie transferu wiedzy z nauki do praktyki rolniczej i zwrócił się do instytutów o szczególne uwzględnienie w pracach problematyki wdrożeń i upowszechnień oraz współpracę w tym zakresie z doradztwem rolniczym. Nawiązując natomiast do współpracy międzynarodowej, zaapelował o aktywność wszystkich nadzorowanych instytutów w zgłaszaniu propozycji projektów w ramach Horyzontu 2020. 

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM