Rusza nabór wniosków na Modernizację

Autor: Albert Katana, www.sadyogrody.pl 31 marca 2016 09:40

Rusza nabór wniosków na Modernizację Wnioski będą przyjmowane do 29 kwietnia; fot. za pixabay.com

Nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych” rusza 31 marca i będzie trwał do 29 kwietnia. Premiowana jest innowacyjność, ochrona środowiska i przeciwdziałanie ocieplaniu klimatu. Warto więc zwrócić uwagę na inwestycje proekologiczne - można dostać za nie sporo punktów i ograniczyć wydatki w niedalekiej przyszłości.

Wykaz rodzajów inwestycji służących ochronie środowiska lub zapobieganiu zmianie klimatu oraz sposób przyznawania punktów znajduje się w załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Można chronić środowisko kupując nowoczesne maszyny, instalując urządzenia OZE (Odnawialne Źródła Energii), lub przeprowadzając termomodernizację budynków. 9 punktów przyznawane jest za zakup rolniczej stacji meteo wraz z oprogramowaniem do prognozowania występowania chorób lub szkodników. Zakup nowoczesnego opryskiwacza jest premiowany maksymalnie 17 punktami, przy czym za:

- opryskiwacze sadownicze osłonowe (tunelowe i reflektorowe) przyznaje się 10 pkt.

- opryskiwacze sadownicze deflektorowe i wielogardzielowe (z kierowanym
            strumieniem powietrza) – 8 pkt.

- opryskiwacze rzędowe (w tym z PSP), pasowe i osłonowe stosowane w uprawach
            polowych, warzywniczych, szkółkarskich lub na plantacjach owoców miękkich – 8         pkt.

Dodatkowe punkty można otrzymać za opryskiwacz z wyposażeniem w:

1)    urządzenia sterujące automatycznie precyzyjną dawką środków ochrony roślin

w zależności od prędkości jazdy – 6 pkt.

2)    komputerowy (elektroniczny) system automatycznego sterowania dawką oraz

sekcjami lub rozpylaczami z wykorzystaniem sygnału GPS – 12 pkt.

3)    zdalnie wyłączane sekcje lub rozpylacze – 6 pkt.

4)    głowice wielorozpylaczowe – 6 pkt.

5)    dodatkowy zbiornik na wodę do mycia opryskiwacza lub odrębny zestaw do płukania i mycia opryskiwacza na polu – 3 pkt.

Myśląc o wykorzystaniu środków możliwych do uzyskania w aktualnym MGR warto zwrócić uwagę na inwestycję w urządzenia OZE. Instalacja takich urządzeń może pomóc nam w zwiększeniu liczby punktów.

Za panele słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe o mocy do 40 kW możemy otrzymać 15 pkt. Za pompy ciepła – 12 pkt.

Instalacja fotowoltaiczna nie jest szczególnie przydatna do prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwach sadowniczo-ogrodniczych, ale przydać się może z innych względów. Otóż od 2020 roku będą obowiązywać nowe wymagania dotyczące zużywania energii przez budynki, także gospodarcze. Nakazuje nam to dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, za którą idzie znowelizowane rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Prócz wielu szczegółowych zaleceń znajdują się w nim graniczne wartości współczynnika przenikania ciepła UC ścian, dachów, stropów i stropodachów dla wszystkich rodzajów budynków. Nie będziemy tu cytować kilku stron tekstu załącznika nr 2 do ww. rozporządzenia – dość powiedzieć, że od 1 stycznia 2021 r. dla ścian zewnętrznych obowiązywać będzie norma 0,20 W/(m 2 · K) przy 160C, natomiast maksymalna wartość współczynnika EP wynosić ma 70kWh/m2/rok.

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM