Rolników dopadła choroba zawodowa. Jej główną przyczyną są kleszczewww.money.pl / www.sadyogrody.pl - 04 listopada 2019 12:40


Niby statystyki KRUS mówią o spadku liczby chorujących rolników, ale coraz częstsze są tak zwane "choroby zawodowe". Ich główną przyczyną są ukąszenia kleszczy i wywołana nimi borelioza - informuje money.pl.

Praca na roli robi się coraz bardziej niebezpieczna. Nie dlatego, że pracuje się ciężej i częstsze są wypadki. Chodzi o coraz więcej przypadków boreliozy.

W pierwszych trzech kwartałach roku rolnicy zapadli na aż 230 chorób zakaźnych uznanych za "chorobę zawodową", z czego większość to właśnie borelioza. Dziesięć lat temu było zaledwie 114 takich przypadków.

- Choroba zawodowa rolników to choroba, która powstała w związku z pracą w gospodarstwie rolnym, jeżeli objęta jest wykazem chorób zawodowych określonych w przepisach wydanych na podstawie Kodeksu pracy. Choremu, który jest ubezpieczony w KRUS, przysługuje prawo do jednorazowego odszkodowania z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo renty z tytułu niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym - powiedział dziennikowi "Fakt" Cezary Nobis, dyrektor biura prewencji w centrali KRUS.

Więcej na money.pl.