Rolnictwo i obszary wiejskie w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

Autor: PAP 17 lutego 2017 13:49

Rolnictwo i obszary wiejskie w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa /fot.żelaznastudio

Wyrównanie poziomu jakości życia między obszarami wiejskimi a miastami jest jednym z celów zapisanych w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - poinformował minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel. Doprowadzi to m.in. do zwiększenia dochodów gospodarstw domowych na wsi.

"Dla nas najważniejsze jest to, że zmienimy zasady prowadzenia polityki rozwoju w Polsce (...), i że tym celem jest wyrównanie spójności społecznej, ekonomicznej i terytorialnej" - powiedział w piątek minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel podczas konferencji prasowej na temat "Rolnictwo i obszary wiejskie w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju".

Rada Ministrów 14 lutego br. podjęła Uchwałę w sprawie przyjęcia "Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)", zwaną SOR. W ocenie rządu to najważniejszy dokument, który przedstawia cele do realizacji w perspektywie roku 2020 i 2030, wskazując sposób ich osiągania oraz określając najważniejsze projekty. Głównym celem projektowanych działań rozwojowych w SOR jest stworzenie warunków dla wzrostu dochodów mieszkańców Polski przy jednoczesnym wzroście spójności w wymiarze społecznym, ekonomicznym, środowiskowym i terytorialnym.

Minister Jurgiel podkreślił, że resort rolnictwa brał aktywny udział w pracach nad projektem SOR, dbając aby w dokumencie właściwie zostały opisane zagadnienia dotyczące rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.

"Dla obszarów wiejskich wyrównanie poziomu jakości życia między obszarami wiejskimi a miastami to ten cel, który powinien być zrealizowany" - powiedział szef MRiRW. Podkreślił, że ministerstwo poza działaniami wynikającymi z samej strategii, realizuje inne zadania związane z działalnością administracji rządowej, dotyczą one m.in. rozwoju rolnictwa, czy rynków rolnych.

Wiceminister Ryszard Zarudzki podkreślił, że w strategii zapisano także działania mające na celu rozwój sektora rolno-spożywczego. Jak wyjaśnił, chodzi o małe i średnie przedsiębiorstwa. "Mówimy o rolnikach, jako przedsiębiorcach, którzy prowadzą działalność rolniczą" - powiedział.

Jak mówił, w strategii podkreślone zostało, że kluczowe dla zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju kraju będzie zwiększanie konkurencyjności gospodarstw rolnych oraz producentów rolno-spożywczych poprzez poprawę ich dochodowości, integrację łańcucha żywnościowego i bardziej sprawiedliwy podział wartości dodanej w tym łańcuchu, oparty na zasadzie partnerstwa. Dodał, że na liście sektorów strategicznych dla polskiej gospodarki znajduje się sektor żywności wysokiej jakości. "Sektor żywności wysokiej jakości został zaliczony do listy 10 sektorów strategicznych, które mają szanse stać się przyszłymi motorami polskiej gospodarki" - powiedział wiceminister. Dodał, że wśród blisko 200 projektów strategicznych i flagowych 12 projektów jest autorstwa ministerstwa rolnictwa i dotyczy rozwoju sektora rolno-spożywczego.

Zarudzki mówił, że istotnym elementem polityki eksportowej będzie koncentracja wsparcia na branżach, które stanowią ważną pozycję eksportową kraju oraz tych sektorach, które mogą w przyszłości decydować o pozycji konkurencyjnej Polski w świecie. "Wytypowano tutaj 12 branż, wśród których znajduje się branża polskie specjalności żywnościowe" - powiedział.

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM