Resort pracy: Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców mają zlikwidować nadużycia

Autor: Aneta Gwara/www.sadyogrody.pl 10 maja 2016 08:11

Resort pracy: Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców mają zlikwidować nadużycia W mediach pojawiły się informacje o zmianach przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców / fot. shutterstock

W mediach pojawiły się informacje o zmianach przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców. Mówi się o utrudnieniach w zatrudnianiu, które będą dotyczyły formalności, wyższych płac i warunków. Zapytaliśmy resort pracy o jakich zmianach mowa.

- Głównym celem przygotowywanych zmian przepisów dot. zatrudniania cudzoziemców jest wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/36/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego. Warunki zawarte w dyrektywie wymuszają zmianę obecnych uregulowań dotyczących powierzenia pracy krótkoterminowej w tzw. procedurze uproszczonej cudzoziemcom z Ukrainy, Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Rosji, co wiąże się m.in. z nałożeniem pewnych obciążeń administracyjnych – tłumaczy Magdalena Bukowska z biura prasowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dodaje, że niezależnie od powyższego projektowane zmiany mają także ograniczyć nadużycia występujące obecnie przy stosowaniu przepisów dot. rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi, związane np. z rejestrowaniem oświadczeń dla pozoru bez intencji faktycznego powierzenia pracy cudzoziemcowi. Mają także – poprzez zwiększenie wiedzy nt. faktycznego zatrudniania cudzoziemców w Polsce – przyczyniać się poprawy bezpieczeństwa i sprawniejszego zarządzania migracjami zarobkowymi do Polski.

 - Intencją MRPiPS jest by przeciwdziałanie nadużyciom nie zlikwidowało zalet obecnych przepisów, polegających na możliwości łatwiejszego niż przy zwykłych zezwoleniach na pracę, zatrudniania cudzoziemców do prac krótkoterminowych, w sytuacji gdy trudno znaleźć na to miejsce obywatela Polski. Podobnie jak dotychczas przy rejestracji oświadczeń, to powiatowe urzędy pracy będą właściwe w zakresie zezwoleń dotyczących prac sezonowych i krótkoterminowych; będzie zatem bliżej pracodawcy i krótszy czas oczekiwania niż gdyby to wojewodowie wydawali zezwolenia w tym zakresie – przyznaje.

Jak mówi, utrzymane zostaną też preferencje dla obywateli ww. państw obecnie korzystających z procedury uproszczonej, m.in. w związku z pozytywnymi doświadczeniami w ich integracji na polskim rynku pracy i w społeczeństwie. - Liczymy, że nowe regulacje będą przyczyniać się do poprawy warunków na jakich cudzoziemcy podejmują pracę w Polsce, zmniejszając tym samym ryzyko zaniżania standardów na polskim rynku pracy czy nieuczciwej konkurencji – komentuje.

Dodaje, że MRPiPS planuje także rozwiązania korzystniejsze dla tych pracodawców, którzy zatrudniali już wcześniej legalnie danego cudzoziemca do prac sezonowych.

Szczegółowe propozycje zostaną przedstawione w najbliższych dniach. Projekt ustawy przepisów zostanie wkrótce skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych oraz zamieszczony na BIP MRPiPS.  

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM