Resort pracy o planowanych zmianach w zatrudnianiu cudzoziemców

Autor: Aneta Gwara/www.sadyogrody.pl 09 czerwca 2016 09:13

Resort pracy o planowanych zmianach w zatrudnianiu cudzoziemców

Projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i niektórych innych ustaw został przekazany do uzgodnień i konsultacji społecznych w dniu 29 kwietnia br. - mówi w rozmowie z serwisem www.sadyogrody.pl Magdalena Bukowska z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

- Aktualnie trwają uzgodnienia międzyresortowe. W najbliższym czasie planowane jest przekazanie projektu  pod obrady właściwych komitetów, a następnie przedłożenie Radzie Ministrów. Po przyjęciu przez Radę Ministrów projekt będzie przedmiotem prac w Sejmu i Senatu - informuje Magdalena Bukowska z MRPiPS. 

Zgodnie z projektem, wejście w życie części nowych przepisów planowane 30 dni od dnia opublikowania ustawy w Dzienniku Ustaw; natomiast przepisów dotyczących nowych zezwoleń na pracę cudzoziemców (sezonową i krótkoterminowa)  - od 1 stycznia 2017 r.

Jak mówi, biorąc pod uwagę główne planowane zmiany, w stosunku do obecnie funkcjonujących rozwiązań, należy zauważyć, że zmodyfikowana zostanie tzw. procedura uproszczona (praca na podstawie oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi); planowane jest zastąpienie przez dwie nowe procedury – zezwolenie na pracę sezonową (w związku z wdrożeniem dyrektywy 2014/36/UE) oraz zezwolenie na pracę krótkoterminową (w pozostałym zakresie).

- Zezwolenia na pracę sezonową wprowadzone zostanie w podklasach określonych w rozporządzeniu ministra i będzie wydawane – na wniosek pracodawcy - na okres do 8 miesięcy w roku kalendarzowym (czyli dłuższej niż obecnie i okresem rozliczeniowym będzie rok kalendarzowy, a nie 12 miesięcy), za niewielką opłatą. Będzie dotyczyło obywateli wszystkich państw trzecich. Szybsza procedura (bez tzw. testu rynku pracy) jest przewidziana dla obywateli wybranych państw (objętych aktualnie tzw. procedurą oświadczeniową), w tym Ukrainy. Planowane są ułatwienia dla podmiotów, które regularnie współpracują z tymi samymi cudzoziemcami i legalnie ich zatrudniali - przyznaje Magdalena Bukowska. 

Jak tłumaczy, w sektorach gospodarki nie objętych ww. pracą sezonową, w miejsce procedury oświadczeniowej, wprowadzone zostanie zezwolenie na pracę krótkoterminową (na okres do 6 miesięcy, dla wybranych państw, w tym Ukrainy, za niewielką opłatą). - Nadal nie będzie w tych przypadkach wymogu tzw. testu runku pracy, czyli konieczności uprzedniego uzyskania informacji starosty o braku odpowiednich kandydatów w rejestrze bezrobotnych - tłumaczy. 

- Planowane jest także, jak wspomniano, długie vacatio legis co pozwoli, po przyjęciu przepisów przez Parlament, na odpowiednie przygotowania się zarówno urzędów, jak i pracodawców. Ponadto planuje się, że przez okres 6 miesięcy będzie możliwe zatrudnianie cudzoziemców na podstawie zarejestrowanego w 2016 r. oświadczenia. W IV kwartale 2016 r. planowane jest przeprowadzenie działań informacyjnych dot. nowych przepisów - komentuje Magdalena Bukowska. 

Dokładne informacje dotyczące planowanych zmian są zawarte m.in. w uzasadnieniu do projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i niektórych innych ustaw dostępnym pod wskazanym linkiem: http://www.mpips.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnych/projekty-ustaw/rynek-pracy/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-promocji-zatrudnienia-i-instytucjach-rynku-pracy-i-niektorych-innych-ustaw/ 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM