Raport IUNG: Susza rolnicza utrzymuje się w 16 województwach kraju

Autor: PAP 03 września 2015 14:59

Raport IUNG: Susza rolnicza utrzymuje się w 16 województwach kraju Susza pogłębiła się; fot. shutterstock.com

Najnowszy raport raport Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) donosi, że susza rolnicza nadal utrzymuje się w 16 województwach Polski - dotyczy wszystkich gmin, a największy niedobór wody odnotowano na Lubelszczyźnie i na Mazowszu.

Najbardziej zagrożone suszą są rośliny strączkowe, ziemniaki i krzewy owocowe.

"W dziesiątym okresie raportowania tj. od 1 lipca do 31 sierpnia 2015 roku, stwierdzamy zagrożenie wystąpienia suszy rolniczej na obszarze Polski. Wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie których dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą są ujemne na całym terytorium Polski" - czytamy w najnowszym raporcie Instytutu.

W rozpatrywanym okresie sześciodekadowym, w porównaniu do ubiegłego okresu, zdecydowanie zwiększył się zasięg suszy rolniczej w całej Polsce.

Obszarem szczególnie narażonym na deficyt wody jest nadal Lubelszczyzna. Na tym terenie notowany jest obecnie niedobór wody wynoszący od -200 do nawet -259 mm (w północnych rejonach tego regionu).

W dalszym ciągu bardzo niskie wartości klimatycznego bilansu wodnego występują w południowych obszarach województwa mazowieckiego. Do obszarów o dużym niedoborze wody należy też zaliczyć północne rejony woj. świętokrzyskiego, zachodnie obszary woj. łódzkiego, północne obszary woj. mazowieckiego i podlaskiego, południowe woj. lubelskiego - informuje IUNG

Według Instytutu, tak niskie wartości KBW jakie otrzymano w obecnym okresie wynikają z bardzo małych opadów atmosferycznych w całym kraju, a zwłaszcza w sierpniu oraz wysoką temperaturą powietrza.

Jak podał IUNG, w ostatnim okresie sześciodekadowym zagrożenie suszą rolniczą występuje wśród upraw: roślin strączkowych, ziemniaków, krzewów owocowych, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, kukurydzy na kiszonkę oraz na ziarno, buraka cukrowego i drzew owocowych.

Zagrożenie suszą dla roślin strączkowych dotyczy upraw na wszystkich kategoriach gleb - od ciężkich gliniastych do lekkich piaskowych. Susza dla tych upraw występuje we wszystkich województwach kraju, w 3037 gminach tj. 99 gmin na ponad 75 proc. gruntów ornych. W 8 województwach suszę odnotowano w 100 proc. gmin tj. w woj.: dolnośląskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, mazowieckim, opolskim, podlaskim oraz wielkopolskim.

Susza dotyka upraw ziemniaka także na wszystkich rodzajach gleb. Występuje ona w 16 województwach, w 98,5 proc. gmin kraju. Największy niedobór wody dla plantacji ziemniaka odnotowano w województwach: dolnośląskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, mazowieckim, opolskim, podlaskim, świętokrzyskim oraz wielkopolskim. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku suszy dotykającej upraw krzewów owocowych.

Coraz bardziej susza wpływa na plantacje chmielu. Występuje we wszystkich województwach, w ponad 83 proc. gmin. Najbardziej zagrożone są uprawy tej rośliny w województwie: lubuskim, łódzkim oraz opolskim (100 proc. gmin) oraz mazowieckim i wielkopolskim.

Niedobór wody negatywnie wpływa na uprawy kukurydzy. Kukurydzy na kiszonkę susza zagraża w 16 województwach i obejmuje ponad 22 proc. gruntów ornych. W ciągu ostatnich tygodniu stan plantacji pogorszył się. Największe zagrożenie występuje w województwie łódzkim, w którym z powodu suszy zagrożone są wszystkie plantacje. Bardzo duże zagrożenie występuje w woj: opolskim, wielkopolskim, lubelskim oraz świętokrzyskim.

Trochę lepiej wygląda sytuacja w przypadku uprawy kukurydzy na ziarno, choć i tu susza jest coraz bardziej odczuwalna. Zagrożenie suszą występuje tylko na glebach II kategorii, w 9 województwach, w ok. 25 proc. gmin w kraju. Brak wody jest najbardziej odczuwalny dla tej rośliny w województwie opolskim w niemal 95 proc. gmin.

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM