Projekt ustawy o spółdzielniach rolniczych skierowany do prac w komisji

Autor: PAP 06 kwietnia 2017 09:12

Projekt ustawy o spółdzielniach rolniczych skierowany do prac w komisji fot. shutterstock

Wzmocnienie roli spółdzielczości w rolnictwie oraz kompleksowe uregulowanie zasad i sposobu funkcjonowania spółdzielni rolniczych ma na celu rządowy projekt ustawy o spółdzielniach rolniczych skierowany w środę do prac w sejmowej komisji rolnictwa.

Autorem rządowego projektu o spółdzielniach rolniczych jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Proponujemy rozwiązania, które pozwalają na osiągnięcie dodatkowego wsparcia, dodatkowej pomocy szczególnie w początkowym okresie funkcjonowania spółdzielni" - mówił w środę w Sejmie wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Jacek Bogucki.

Wśród proponowanych zmian jest kompleksowe uregulowanie zasad i sposobu funkcjonowania spółdzielni rolniczych. "Oczywiście wobec spółdzielni rolniczych obowiązującym będzie nadal podstawowe prawo spółdzielcze, to które obowiązuje wszystkie inne spółdzielnie" - podkreślił wiceminister.

Jak mówił Bogucki, spółdzielnie rolników, które będą prowadziły działalność gospodarczą na rzecz swoich członków w zakresie m.in. planowania produkcji, dostosowania skali i jakości tej produkcji do oczekiwania rynku, koncentracji podaży oraz popytu będą miały dodatkowe uprawnienia z tytułu proponowanego przez rząd projektu ustawy.

W myśl projektu, spółdzielnię będzie mogło założyć minimum 10 pracowników, a sama spółdzielnia będzie musiała funkcjonować przynajmniej rok.

W projekcie zaproponowano także zachęty dla rolników do zakładania spółdzielni w postaci możliwości uzyskania dotacji oraz ulgi podatkowe.

Proponuje się, aby członkowie spółdzielni rolniczej byli zwolnieni m.in. z podatku i opłat lokalnych od budynków i budowli oraz ich części, a także zajętych przez nie gruntów wykorzystywanych przez spółdzielnie lub związek spółdzielni rolników na działalność określoną w ustawie oraz z podatku dochodowego od osób prawnych - zwolnienie będzie dotyczyło dochodów spółdzielni rolników pochodzących ze sprzedaży produktów rolnych lub grup tych produktów, dla których spółdzielnia została założona - wyjaśnił Bogucki.

"Te ulgi mają wspomóc spółdzielnie w początkowym okresie ich działalności" - podkreślił. Jak dodał: "będą dotyczyły tych spółdzielni, które zatrudniają nie mniej niż 10 pracowników i których roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro".

Takie rozwiązanie - jak tłumaczył - ma na celu stworzenie preferencyjnych warunków dla nowopowstałych podmiotów tak, aby mogły one spełnić swoje zadanie.

Spółdzielnia rolników będzie tworzyła fundusze własne: udziałowy, zasobowy oraz wzajemnościowy.

"Mam nadzieję, że ten projekt pozwoli (...), na wzmocnienie procesu tworzenia małych i średnich przedsiębiorstw w otoczeniu rolnictwa, na zwiększenie siły ekonomicznej gospodarstw rolnych, na poprawę konkurencyjności na rynku produktów rolnych, ale także na zwiększenie świadomości, jak ważne jest organizowanie się rolników we wspólne struktury" - powiedział wiceminister rolnictwa.

"Przewidujemy, iż spółdzielnie będą mogły zgłaszać zapotrzebowanie na środki produkcji w relatywnie większej ilości niż to czynili pojedynczy producenci i w związku z tym uzyskiwać lepsze ceny" - dodał.

Wiceminister rolnictwa podkreślił, że nowa ustawa nie odbiera żadnych praw istniejącym spółdzielniom rolniczym.

Zgodnie z projektowanymi przepisami członkami spółdzielni rolniczej mogą być osoby fizyczne lub prawne prowadzące gospodarstwo rolne, prowadzące chów lub hodowlę ryb oraz osoby fizyczne lub prawne niebędące rolnikami prowadzące działalność w zakresie przechowywania, magazynowania, sortowania, pakowania lub przetwarzania produktów rolnych lub grup tych produktów.

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM