Program „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” - czy sadownicy/ogrodnicy mogą z niego skorzystać?

Autor: Albert Katana; www.sadyogrody.pl 26 lutego 2016 09:43

Program „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” - czy sadownicy/ogrodnicy mogą z niego skorzystać? fot. shutterstock

Pół miliona złotych to kwota, która powinna umożliwić rozwój firmy. Osoby prowadzące taką działalność w zakresie usług rolniczych mogą otrzymać z PROW wysokie wsparcie finansowe na nowe maszyny, narzędzia lub urządzenia do produkcji rolnej.

Firma musi mieć status mikro lub małej, i działać przynajmniej dwa lata przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Do tego okresu można wliczyć także okres zawieszenia działalności. Koszt usług, które dany wnioskodawca wykonał przez ten czas musi wynosić przynajmniej 20 tys. zł brutto, a na każdy rok musi przypadać przynajmniej 10 tys. zł. brutto. Kwoty te muszą być udokumentowane fakturami lub paragonami. Dodatkowe ograniczenie wyklucza z pomocy beneficjentów działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach PROW 2007-2013.

Wykaz wykonywanych rodzajów działalności gospodarczej, w zakresie których może być przyznana pomoc określa załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach PROW 2014-2020. Gospodarstw sadowniczo-ogrodniczych dotyczyć mogą dwa (z trzech) rodzaje działalności określone kodami PKD: 01.61.Z - działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną, oraz  01.63.Z – działalność usługowa następująca po zbiorach.

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) podklasa 01.61.Z obejmuje działalność rolniczą świadczoną na zlecenie w zakresie:

·      przygotowania pól do upraw, siewu i sadzenia,

·      pielęgnowania, zraszania, opryskiwania upraw, włączając usługi agrolotnicze,

·      przycinania drzew owocowych oraz winorośli,

·      przesadzania ryżu, przerywania buraków,

·      zbiorów,

·      zwalczania szkodników (włączając króliki),

·      utrzymanie terenów rolniczych w dobrym stanie ekologicznym,

·      eksploatację systemów irygacyjnych dla celów rolniczych,

·      wynajem maszyn rolniczych z obsługą.

W zakres 01.61.Z nie wchodzi:

·      działalność rolnicza następująca po zbiorach (jest to oddzielna podklasa PKD)

·      odwadnianie gruntów rolnych

·      działalność w zakresie architektury krajobrazu

·      działalność agronomów i ekonomistów rolnych

·      zagospodarowanie terenów zieleni

·      organizowanie pokazów i targów rolniczych

 

Podklasa 01.63.Z - działalność usługowa następująca po zbiorach - obejmuje:

·      przygotowanie plonów do sprzedaży na rynek pierwotny przez: czyszczenie, obcinanie, sortowanie, odkażanie,

·      woskowanie owoców.

W zakres 01.63.Z nie wchodzi:

·      przygotowanie do sprzedaży produktów rolniczych przez producenta,

·      działalność marketingowa wykonywana na zlecenie kupców i stowarzyszeń

·      sprzedaż hurtowa płodów rolnych

Firma, która wykonuje usługi w wymienionych zakresach może otrzymać nawet  500 tys. zł. na nowe maszyny, narzędzia lub urządzenia do uprawy gleby, siewu, sadzenia, pielęgnacji, nawożenia, zbioru, przygotowania towaru do sprzedaży, rozdrabniania i szarpania roślin. Może również dzięki dofinansowaniu wdrożyć systemy jakości, opłacić patenty i licencje, kupić aparaturę pomiarową i kontrolną, sprzęt komputerowy i oprogramowanie lub opłacić raty z tytułu wykonania umowy leasingu – z zastrzeżeniem, że te koszty nie mogą być jedynymi kosztami całej operacji. Oznacza to, że nie można wnioskować tylko o pieniądze na komputer, albo na raty, wniosek musi dotyczyć też „twardych” inwestycji. Refundacji podlega też koszt biznesplanu i to do wys. 10 tys. zł. netto, nie może on jednak przekraczać 10 proc. pozostałych kosztów refundowanych.

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM