Producenci owoców: Przyjęcie rozporządzenia o wsparciu skończy się katastrofą

Autor: sadyogrody.pl 13 stycznia 2015 12:10

Producenci owoców: Przyjęcie rozporządzenia o wsparciu skończy się katastrofą fot. shutterstock.com

Organizacje branżowe związane z producentami owoców złożyły wniosek do ministra rolnictwa o wstrzymanie prac nad przyjęciem projektu rozporządzenia związanego z dalszym nadzwyczajnym wsparciem dla producentów owoców i warzyw i podjęcie niezwłocznych negocjacji z Komisją Europejską w celu zmiany zasad i kierunków pomocy.

9 stycznia 2015 odbyło się spotkanie przedstawicieli branży świeżych owoców i warzyw z ministrem rolnictwa, Markiem Sawickim. W spotkaniu wziął udział również Czesław Siekierski, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego. Podczas spotkania przedstawiciele Związki Sadowników RP, Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw, Stowarzyszenia Unia Owocowa i Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowych przedstawili ministrowi wspólną opinię w sprawie projektu rozporządzenia  związanego z dalszym nadzwyczajnym wsparciem dla producentów owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu  z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej.

Złożony został wniosek do ministra o wstrzymanie prac nad przyjęciem w/w projektu rozporządzenia i podjęcie niezwłocznych negocjacji z Komisją Europejską w celu zmiany zasad i kierunków pomocy dla polskiego sektora owoców i warzyw.

Zdaniem organizacji branżowych, przyjęcie rozporządzenia w proponowanym kształcie spowoduje dalszą destabilizację rynku jabłek w Polsce oraz narazi budżet kraju na zwrot pomocy przyznanej przez Unię Europejską, a próba skierowania na rynek krajowy ponad 150 tys. ton jabłek na bezpłatną dystrybucję  w okresie 5 miesięcy (luty-czerwiec), musi się skończyć katastrofą.

Mając na uwadze, że obecny kryzys w branży wywołany rosyjskim embargiem nie skończy się szybko, organizacje zgłosiły ministrowi pięć postulatów, których spełnienie może zapobiec jego pogłębianiu się.

1. Zawieszenie prac nad projektem rozporządzenia i podjęcie negocjacji z Komisją Europejską w celu zmiany rozporządzenia Komisji Europejskiej 1031/2014. Limity ilości jabłek przekazanych na bezpłatną dystrybucję na rynek krajowy muszą uwzględniać faktyczne możliwości zagospodarowania ich przez organizacje charytatywne i potrzeby osób uprawnionych do otrzymania takiego wsparcia;

2. Skierowanie większej ilości jabłek na bezpłatną dystrybucję do podmiotów uprawnionych w innych krajach Unii Europejskiej. Mamy przecież wolny rynek i blokowanie możliwości wycofania jabłek do innych krajów UE jest pogwałceniem podstawowych wolności;

3. Dopuszczenie wycofania owoców i warzyw, za pośrednictwem firm eksportowych, w ramach pomocy humanitarnej dla mieszkańców Ukrainy;

4. Pozostałą ilość nadwyżek jabłek, których nie uda się wycofać w ramach bezpłatnej dystrybucji, należy skierować do biogazowni lub na paszę dla zwierząt po nowych, realnych stawkach, nie niższych niż stawki obowiązujące obecnie dla organizacji producentów;

5. Organizacje producentów realizujące programy operacyjne powinny mieć określone limity i współczynniki redukcji na poziomie uwzględniającym  ich wielkość w stosunku do pojedynczych producentów.

Organizacje zwróciły się również z postulatem o rozpoczęcie dialogu z branżą i Komisją Europejską w przedmiocie długookresowej stabilizacji na rynku owoców i warzyw. Należy poważnie rozważyć takie mechanizmy jak karczowanie sadów, dopłaty do eksportu lub transportu zwłaszcza na rynki nowe i dalekie.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM