Prezydent powołał nowy rząd. Sylwetka ministra rolnictwa

Autor: PAP 16 listopada 2015 14:48

Prezydent powołał nowy rząd. Sylwetka ministra rolnictwa Krzysztof Jurgiel

Prezydent powołał członków Rady Ministrów oraz Beatę Szydło na premiera. Andrzej Duda odebrał również przysięgę od nowej premier i członków nowo powołanego rządu. Nowym ministrem rolnictwa został Krzysztof Jurgiel.

Wicepremierem, ministrem kultury i dziedzictwa narodowego został Piotr Gliński, wicepremierem, ministrem rozwoju Mateusz Morawiecki a wicepremierem, ministrem nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Funkcję ministra obrony narodowej objął Antoni Macierewicz, ministra sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, ministra spraw zagranicznych Witold Waszczykowski, ministra finansów Paweł Szałamacha, ministra skarbu państwa Dawid Jackiewicz, ministra zdrowia Konstanty Radziwiłł, ministra pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

Ministrem spraw wewnętrznych i administracji został Mariusz Błaszczak, ministrem środowiska Jan Szyszko, ministrem edukacji narodowej Anna Zalewska, ministrem sportu i turystyki Witold Bańka, ministrem cyfryzacji Anna Streżyńska, ministrem infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk, ministrem gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk.

Krzysztof Tchórzewski, który ma zostać ministrem energetyki, został powołany na ministra bez teki.

Szefowa Kancelarii Premiera Beata Kempa i rzeczniczka rządu Elżbieta Witek zostały powołane na ministrów, członków Rady Ministrów. Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk został również członkiem rządu.

Funkcję ministra, koordynatora służb specjalnych objął Mariusz Kamiński.

Premier, w ciągu 14 dni od dnia powołania Rady Ministrów przez prezydenta przedstawia Sejmowi program działania rządu z wnioskiem o udzielenie mu wotum zaufania. Wotum zaufania Sejm uchwala bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Nowy minister rolnictwa

Krzysztof Jurgiel, zwolennik wyrównania dopłat dla polskich rolników w stosunku do tych obowiązujących w Europie Zachodniej, będzie po raz drugi ministrem rolnictwa w rządzie PiS. Jurgiel w polityce jest od lat - od początku istnienia partii należy do PiS, wcześniej działał w PC.
62-letni Jurgiel (ur. 18 listopada 1953 w Ogrodnikach) od lat zajmuje się polityką, był posłem na Sejm III, IV, V, VI i VII kadencji. W tegorocznych wyborach do Sejmu po raz kolejny uzyskał mandat posła.

Studia ukończył w 1978 r. na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, gdzie uzyskał tytuł zawodowy magistra inżyniera geodety. Po ukończeniu studiów pracował jako geodeta w państwowych firmach w Białymstoku. Od 1988 do 1994 działał jako niezależny przedsiębiorca – był właścicielem Przedsiębiorstwa Usług Geodezyjnych i Kartograficznych "Meridian".

Od 1980 należał do NSZZ "Solidarność", był delegatem na walne zgromadzenie delegatów związku. Działał w Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich. W latach 1990–1999 był członkiem Porozumienia Centrum, a następnie Porozumienia Polskich Chrześcijańskich Demokratów. Należał do tych byłych działaczy PC, którzy choć opuścili Jarosława Kaczyńskiego (PPChD tworzył ten odłam działaczy PC, którzy znaleźli się w AWS, natomiast PC Kaczyńskiego było wtedy poza Akcją), dostali kolejną szansę, gdy w 2001 roku powstało Prawo i Sprawiedliwość.

W PiS od początku

Jurgiel należy do PiS od początku istnienia tego ugrupowania. Zasiada we władzach krajowych, pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Etyki PiS oraz szefa Zespołu Rolnego PiS.

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM