Prawie 15 proc. gospodarstw domowych rolników żyje w skrajnym ubóstwie

$data.author.description Autor: www.farmer.pl 17 maja 2016 09:47

Prawie 15 proc. gospodarstw domowych rolników żyje w skrajnym ubóstwie fot. shutterstock.com

W ubiegłym roku zasięg ubóstwa skrajnego na wsi był prawie 3-krotnie wyższy niż w miastach. 14,7 proc. gospodarstw domowych rolników żyje w skrajnym ubóstwie.

Jak podaje GUS, w 2015 r. można mówić o ograniczeniu rozmiarów tego zjawiska w Polsce - zaobserwowano niewielki spadek wartości wskaźnika ubóstwa skrajnego oraz wskaźnika ubóstwa relatywnego (o 1 proc.)

Zasięg ubóstwa jest wyraźnie zróżnicowany w zależności od grupy społeczno-ekonomicznej, określanej na podstawie przeważającego źródła dochodów – podaje GUS.

W ubóstwie skrajnym (czyli poniżej  minimum egzystencji – obejmuje ono tylko wydatki, które nie mogą być odłożone w czasie, konsumpcja niższa od tego  poziomu prowadzi do biologicznego wyniszczenia) żyje średnio 6,5 proc. ludności Polski, najwięcej takich gospodarstw domowych dotyczy „utrzymujących się z innych niezarobkowych źródeł” (innych niż praca, renta czy emerytura – czyli otrzymujących świadczenia społeczne) – 17,9 proc. Rolnicy są tuż obok, na drugim miejscu: 14,7 proc. osób żyjących w gospodarstwach domowych rolników jest w sytuacji skrajnego ubóstwa.

Więcej na www.farmer.pl.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE