Poznaj zasady przyznawania dopłat bezpośrednich w latach 2015-2020

Autor: www.sadyogrody.pl / ARiMR 27 stycznia 2015 15:55

Poznaj zasady przyznawania dopłat bezpośrednich w latach 2015-2020 fot. Fotolia

MRiRW wydaje broszurę pt. "Projekt systemu płatności bezpośrednich w latach 2015-2020", którą w dużym nakładzie wydrukuje niebawem Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zostanie ona rozpowszechniona wśród rolników, by mogli się zapoznać z nowymi zasadami przyznawania dopłat od przyszłego roku i przygotować się do korzystania z nowego systemu udzielania tego wsparcia.

We wstępie, do zaprezentowanego przez MRiRW projektu systemowych rozwiązań w zakresie płatności bezpośrednich dla Polski na lata 2015-2020 napisano, iż przyjęte propozycje wykorzystują możliwości, jakie dają nowe unijne ramy prawne w zakresie uwzględnienia krajowych celów rozwojowych. Jest to istotne, ponieważ prawie trzy czwarte z 32,09 mld euro środków unijnych dla Polski w ramach WPR 2014-2020 stanowią środki na płatności bezpośrednie (23,49 mld euro).

Proponowane rozwiązania pozwolą wykorzystać dostępne środki unijne na rzecz dostarczania konsumentom w Polsce i całej Unii Europejskiej zdrowej i wysokiej jakości żywności w sposób uwzględniający potrzeby restrukturyzacji i modernizacji sektora rolno-żywnościowego, a także wymogi środowiska naturalnego w Polsce. Będzie to możliwe poprzez szczególne wsparcie aktywnych, małych i średnich gospodarstw rolnych, które mają realne szanse na rozwój w warunkach globalizacji rynków i zmian oczekiwań konsumentów. Celowi temu służyć będzie przesunięcie 25 proc. koperty II filaru na lata 2015-2020, tj. 2,34 mld euro, zwiększające pierwotną pulę środków na płatności bezpośrednie do 23,49 mld euro. Środki finansowe uzyskane w wyniku tego przesunięcia będą w większości (około 73 proc.) przeznaczone na finansowanie dodatkowej płatności dla małych i średnich gospodarstw (płatność do "pierwszych hektarów" z przedziału od 3.01 do 30 ha w każdym gospodarstwie). Podobny, prorozwojowy efekt będzie miała zaplanowana płatność dla młodych rolników, na którą planuje się przeznaczyć do 2 proc. rocznej koperty krajowej.

Polska w pełni wykorzysta także możliwość przeznaczenia 15 proc. koperty krajowej na płatności związane z produkcją. Prawie dwie trzecie z tej kwoty będzie skierowane na wsparcie w sektorze bydła, krów, owiec i kóz, a pozostałe środki - na wsparcie upraw roślin wysokobiałkowych, owoców miękkich, pomidorów, ziemniaków skrobiowych, chmielu, konopi włóknistych, lnu i buraków cukrowych. Dzięki tej formie płatności, proces restrukturyzacji tych sektorów będzie przebiegał w bardziej zrównoważony sposób, pełniej wykorzystane będą zasoby pracy i ziemi oraz zachowana zostanie różnorodność rolnictwa we wszystkich regionach kraju.

Nowym elementem systemu, obowiązkowym w całej UE, na który przeznaczone zostanie 30 proc. środków, będzie płatność "zielona", uzależniona od spełnienia wymagań w zakresie dywersyfikacji upraw, utrzymania trwałych użytków zielonych oraz przeznaczenia części powierzchni na cele proekologiczne. Przyjęte rozwiązania krajowe w tym zakresie pozwolą rolnikom na zaliczenie do obszarów proekologicznych większości elementów przewidzianych w rozporządzeniu UE, co zminimalizuje ryzyko dodatkowych obciążeń dla gospodarstw. 

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM