Powołano Radę Rolnictwa Ekologicznego

Autor: PAP 06 sierpnia 2016 10:10

Powołano Radę Rolnictwa Ekologicznego fot. shutterstock.com

Rozpoczęła działalność Rada Rolnictwa Ekologicznego, w jej skład weszło 30 osób. Ma ona stanowić płaszczyznę do dialogu między ministrem rolnictwa, a różnymi organizacjami rolników ekologicznych - poinformował w piątek resort rolnictwa.

Jak podał resort rolnictwa, na inauguracyjnym posiedzeniu Rady w tym tygodniu jej przewodniczącym został dr Józef Tyburski z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Powołał on stałe grupy robocze do spraw: regulacji prawnych, poprawy efektywności gospodarstw ekologicznych i badań naukowych oraz rozwoju krajowego rynku żywności ekologicznej, w celu opracowania propozycji rozwiązań dla rozwoju rolnictwa ekologicznego.

W skład Rady weszło 30 przedstawicieli organizacji i instytucji działających w sektorze rolnictwa ekologicznego, w tym: uczelni wyższych, instytutów, instytucji sprawujących nadzór nad produkcją ekologiczną, podmiotów doradczych, a także organizacji oraz związków zawodowych zrzeszających producentów ekologicznych.

Rada została powołana jako organ pomocniczy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w celu utworzenia płaszczyzny dialogu pomiędzy resortem a różnymi organizacjami działającymi na rzecz rozwoju rolnictwa ekologicznego i rynku żywności ekologicznej.

Do głównych zadań Rady należy m.in. opiniowanie, konsultowanie i przedstawianie propozycji rozwiązań systemowych w rolnictwie ekologicznym; wspieranie przedsięwzięć służących rozwojowi rolnictwa ekologicznego i rynku żywności ekologicznej; upowszechnianie wiedzy o nowych regulacjach prawnych oraz wytycznych resortu dotyczących rolnictwa ekologicznego; popularyzacja osiągnięć rolnictwa ekologicznego w kraju i za granicą.

Dalsze prace Rady mają się odbywać w ramach poszczególnych grup roboczych.

Rolnictwo ekologiczne monitorowane jest przez Instytut Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS). Z ostatniego raportu IJHASR-u obejmującego lata 2013-2014 wynika, że w Polsce pod koniec 2014 r. było 25,4 tys. gospodarstw ekologicznych, tj. nieco mniej niż było w 2013 r.

Najwięcej takich gospodarstw znajdowało się na terenie województw: warmińsko-mazurskiego (4234), zachodniopomorskiego (3526) oraz podlaskiego (3432). Najmniej producentów ekologicznych było w województwach: opolskim (81) i śląskim (262). Najwięcej terenów ekologicznych było w województwach: zachodniopomorskim (129,4 tys. ha 0 ha), warmińsko-mazurskim (117 tys. ha) oraz podlaskim (ok. 65 tys. ha).

Uprawy ekologiczne zajmują w naszym kraju 658 tys. hektarów. Ok. 70 proc. produkcji ekologicznej to pasze oraz oraz łąki i pastwiska.

Pomimo ogólnego spadku liczby producentów ekologicznych, wzrosła liczba przetwórni ekologicznych - o 77 - do 484. Więcej jest też importerów. Głównie urzędują oni na terenie województw: mazowieckiego (107), wielkopolskiego (57) oraz lubelskiego (48).

Gospodarstwa ekologiczne w naszym kraju zajmują się głównie produkcją roślinną, ponad 80 proc. miało wyłącznie taką produkcję, a pozostałe niecałe 20 proc. - mieszaną: roślinną i zwierzęcą.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM