Powiększono salę do obsługi cudzoziemców Podlaskiego Urzędu WojewódzkiegoPAP - 27 listopada 2018 14:53


W Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim uruchomiona została nowa sala do obsługi cudzoziemców. W celu usprawnienia obsługi cudzoziemców napływających do Polski głównie za pracą, powiększono salę o sześć stanowisk. Wdrożony został też system informatyczny, działający w czterech językach, co ma usprawnić obsługę interesantów.

Podczas konferencji prasowej zorganizowanej we wtorek w nowej sali obsługi cudzoziemców, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski powiedział, że przygotowania do dostosowania nowego pomieszczenia rozpoczęły się w październiku ubiegłego roku z powodu rosnącej liczby osób starających się o Kartę Polaka oraz ubiegających się pozwolenia na pobyt stały lub czasowy.

"Na przestrzeni ostatnich lat widzimy gwałtowany przyrost związany z ilością interesantów; są nowe zadania, które realizujemy" - powiedział wojewoda podlaski i poinformował, że na Kartę Polaka w tym roku złożonych zostało już ponad 3 tys. wniosków, a na pobyt stały lub czasowy w Polsce dokumenty w województwie podlaskim złożyło 9 tys. osób. "Jeszcze w 2015 roku sprawy dotyczące kwestii związanych z cudzoziemcami oscylowały w granicach 1700 spraw, a w tej chwili takich mamy ich już ponad 9 tys., to jest istotna dynamika" - ocenił Paszkowski.

Wojewoda stwierdził, że większe pomieszczenie było koniecznością, ponieważ w ostatnich miesiącach dochodziło do sytuacji, w których interesanci ustawiali się w kolejki wieczorami "pojawiały się też w tych kolejkach, nazwijmy to, elementy niepożądane, takie jak powiedzmy zajmowanie miejsc, później dystrybuowanie tymi miejscami".

W nowej sali jest sześć stanowisk, z poczekalnią i wydzielonym aneksem do przewijania niemowląt. Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Andrzej Gawkowski poinformował PAP, że w ramach projektu został wdrożony system informatyczny, "pozwalający na profilowanie i kolejkowanie wizyt w urzędzie".

Wyjaśnił, że monitory i biletomaty kierujące obsługą interesantów zostały przygotowane w czterech językach: polskim, angielskim, rosyjskim i ukraińskim, a w przyszłości zostanie wprowadzony także język białoruski. Do końca roku zacznie działać też wielojęzyczny portal informacyjny do obsługi obywateli państw trzecich.

Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców powiedział, że aby usprawnić proces wydawania zezwoleń na pobyt stały lub czasowy została wprowadzona rejestracja internetowa. "Umawiamy konkretne osoby na konkretne terminy. Oczywiście też zastrzegamy możliwość złożenia wniosku w formie pocztowej lub poprzez złożenie dokumentów" - wyjaśnił. Dodał, że internetowy wniosek można złożyć też w Biurze Obsługi Klienta w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim.

Gawkowski poinformował, że według danych urzędu, w regionie jest ponad 10 tys. cudzoziemców, z czego 70-80 proc. stanowią Białorusini, którzy starają się najczęściej o pobyt stały z tytułu pracy, nauki, czy zawarcia związku małżeńskiego. Obywatele Ukrainy najczęściej ubiegają się o pobyt czasowy, motywując go pracą.

Dziennie w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim obsługiwanych jest około 30 cudzoziemców starających się o pobyt czasowy lub stały i około 20-30 osób, które składają wniosek o przyznanie Karty Polaka.

Nowa sala do obsługi cudzoziemców została zrealizowana w ramach projektu: "Podniesienie jakości usług publicznych realizowanych na rzecz obywateli państw trzecich w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim" współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji(FAMI). Całkowita wartość projektu to ponad 1,4 mln. zł, z czego dofinansowanie wyniosło 75 proc., pozostała część pieniędzy na projekt pochodzi z budżetu państwa.