Polskie przepisy ograniczające handel ziemią niezgodne z prawem unijnym?Dziennik Gazeta Prawna - 12 marca 2019 10:01


Komisja Europejska zamierza wszcząć postępowanie przeciwko Polsce za sprzeczne z unijnym prawem restrykcje w obrocie gruntami rolnymi - informuje Dziennik Gazeta Prawna.

Jak podaje Dziennik Gazeta Prawna informację tę potwierdziło Ministerstwo Spraw Zagranicznych w piśmie do resortu rolnictwa. Od dłuższego czasu w sprawie przepisów ograniczających handel ziemią, Bruksela prowadzi z stroną polską nieformalny dialog.

A z informacji MSZ wynika, że argumenty polskiego rządu nie okazały się przekonujące. – Komisja odrzuciła odpowiedź Polski i zapowiedziała wszczęcie postępowania formalnego – przyznaje resort spraw zagranicznych. Zdaniem KE restrykcje ustanowione w krajowym ustawodawstwie mogą być sprzeczne z unijną swobodą przepływu kapitału (art. 63 ust. 1 traktatu o funkcjonowaniu UE).

Przypomnijmy że dziś ma nastąpić Nowelizacja ustawy ograniczającej handel gruntami rolnymi. Jednak jak podkreśla MSZ w swojej opinii ”Jedynie zmiany o charakterze systemowym, których projektowana ustawa nie zawiera, mogłyby wyeliminować ryzyko podjęcia przez Komisję Europejską dalszych działań„.

Więcej na ten temat w Dzienniku Gazecie Prawnej.