Polska przegrała przed unijnym sądem ws. rent strukturalnych

Autor: www.sadyogrody.pl 26 lutego 2015 09:52

Sąd Unii Europejskiej wydał wyrok oddalający skargę Polski o stwierdzenie nieważności decyzji wykonawczej KE z 2013 r. dotyczącej głównie wydatkowania środków finansowych w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006. Skarga dotyczyła kary w wysokości ponad 34 mln euro za uchybienia w polskim systemie kontroli wydatków na wcześniejsze emerytury dla rolników.

Powyższa decyzja wykonawcza Komisji dotyczyła głównie wydatkowania środków finansowych w ramach PROW na lata 2004-2006.

Polska, wnosząc skargę na decyzję wykonawczą KE, konsekwentnie twierdziła, że wydatkowanie środków finansowych odbywało się zgodnie z prawem unijnym, a rzekome uchybienia nie mogły spowodować ryzyka straty dla budżetu Unii Europejskiej.

Sąd Unii Europejskiej w wyroku z dnia 25 lutego 2015 r. podzielił stanowisko Komisji prezentowane w toku postępowania, zgodnie z którym Rzeczpospolita Polska nie stosowała wystarczających kontroli, przyznając pomoc finansową w ramach rent strukturalnych.

Od wyroku Sądu Unii Europejskiej przysługuje odwołanie do Trybunału Sprawiedliwości.

Po dokonaniu szczegółowej analizy wyroku z dnia 25 lutego 2015 r., Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozważy zasadność wystąpienia do Ministra Spraw Zagranicznych z wnioskiem o wniesienie odwołania w tej sprawie.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM