Polska popiera zniesienie barier handlowych z Rosją i zmianę zasad dot. wycofania z rynku

Autor: www.sadyogrody.pl/MRiRW 12 kwietnia 2016 09:04

Polska popiera zniesienie barier handlowych z Rosją i zmianę zasad dot. wycofania z rynku Komisja Europejska rozważa wydłużenie nadzwyczajnych środków przewidzianych dla sektora owoców i warzyw do dnia 30 czerwca 2017 r., wprowadzonych w związku z embargiem rosyjskim / fot. shutterstock

Podczas posiedzenia Rady Ministrów Unii Europejskiej minister Krzysztof Jurgiel odniósł się do propozycji Komisji Europejskiej dot. zniesienia barier fitosanitarnych w handlu z Rosją i mechanizmu wycofania owoców i warzyw z rynku.

Polska popiera dalsze działania ukierunkowane na zniesienie barier fitosanitarnych w przypadku Rosji. Jednocześnie należy zachować jednolite podejście do całego unijnego rynku zwłaszcza w negocjacjach z Federacją Rosyjską.

Komisja Europejska rozważa wydłużenie nadzwyczajnych środków przewidzianych dla sektora owoców i warzyw do dnia 30 czerwca 2017 r., wprowadzonych w związku z embargiem rosyjskim. Polska popiera działania, jednak proponuje wprowadzenie rozwiązań poprawiających funkcjonowanie systemu wycofań.

Wysokość stawek pomocy udzielanej za wycofanie na cele inne niż bezpłatna dystrybucja powinny być równe dla organizacji producentów i producentów niezrzeszonych w takich organizacjach. Za celowe uważamy również podwyższenie stawek wsparcia udzielanego w ramach mechanizmu, w szczególności w przypadku wycofań innych niż bezpłatna dystrybucja.

Konieczne jest także uwzględnienie wprowadzenia w ramach nowego mechanizmu możliwości refundowania kosztów transportu również w przypadku operacji wycofania z przeznaczeniem na cele inne niż bezpłatna dystrybucja.

Ponadto Polska zwraca się z wnioskiem o umożliwienie dokonywania wypłat za operacje wycofania z rynku owoców i warzyw po ich realizacji. Aktualnie obowiązujące przepisy przewidują, że do przeliczenia kwoty pomocy z euro na walutę krajową, stosuje się kurs z dnia 30 czerwca 2016 r. W rezultacie nie ma możliwości wypłaty pomocy w walucie krajowej przed końcem czerwca br.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM