Polska będzie wnioskowała o wydatkowanie unijnych pieniędzy na melioracje

Autor: PAP 29 lutego 2016 15:12

Polska będzie wnioskowała podczas przeglądu Wspólnej Polityki Rolnej w 2017 r. o zgodę na wydatkowanie unijnych pieniędzy na inwestycje w melioracje - poinformował w czwartek na posiedzeniu sejmowej Komisji rolnictwa wiceminister rolnictwa Zbigniew Babalski.

W perspektywie 2014-2020 zadania z zakresu gospodarki wodnej w rolnictwie nie są finansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a jedynym źródłem finansowania tych zadań będą środki polityki spójności na lata 2014 – 2020 – głównie Regionalne Programy Operacyjne. Jednak finansowanie ze środków polityki spójności będzie ograniczone tylko do projektów z zakresu ochrony przed powodzią i retencji wodnej - poinformował wiceminister.

Oznacza to, że w konsekwencji obecnie nie ma możliwości dofinansowania ze środków unijnych projektów obejmujących w szczególności wykonywanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych i niezbędnych do ich funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych podstawowych oraz kształtowanie koryt cieków naturalnych istotnych dla rolnictwa. Dlatego prowadzone są analizy dotyczące możliwości wykorzystania środków PROW 2014-2020 na melioracje - poinformował Babalski.

- Brak pieniędzy na inwestycje może doprowadzić do sytuacji, że za kilka lat takie susze jak w ubiegłym roku będą totalną katastrofą, jeżeli chodzi o melioracje i utrzymanie tych urządzeń - podkreślił Babalski.

W ostatnich latach inwestycje melioracyjne były realizowanie przy współudziale środków unijnych, głównie w ramach PROW na lata 2007 – 2013. Na koniec 2014 r. w Polsce było 68,6 tys. km cieków wodnych, 6,4 tys. kanałów, 8,4 tys. wałów wodnych, ponad 580 pomp wodnych.

Jak zaznaczył wiceminister, w ramach PROW 2014-2020 m.in. możliwy jest zakup sprzętu do utrzymywania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny. Pieniądze na ten cel może dostać spółka wodna, której członkami w większości są rolnicy (lub związki takich spółek).

Na realizację operacji tego typu działań jest w PROW ok. 124 mln euro (ok. 500 mln zł). Jedna spółka wodna będzie mogła dostać do 500 tys. zł. W Polsce jest 2239 spółek wodnych, które obejmują swoją działalnością ponad 4 mln ha, co stanowi 65 proc. zmeliorowanych gruntów.

W ramach PROW (działanie modernizacja gospodarstw rolnych), będzie możliwa realizacja inwestycji w nawodnienia. Wsparcie będzie możliwe dopiero po zatwierdzeniu aktualizacji planów gospodarowania wodami w dorzeczach oraz programu wodno-środowiskowego kraju. Aktualizacja ww. dokumentów będzie kontynuowana w 2016 r.

Babalski zaznaczył, że trwający proces legislacyjny nowej ustawy Prawo wodne zakładał istotne zmiany w kwestii utrzymywania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych oraz funkcjonowania spółek wodnych, ale na razie prace te nie zostały dokończone.

Jednym z najważniejszych celów gospodarki wodnej w rolnictwie jest poprawa warunków prowadzenia produkcji rolniczej oraz minimalizacja skutków występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych i ich następstw w postaci powodzi i podtopień oraz susz. W urządzenia melioracyjne wyposażonych jest ponad 30 proc. gruntów rolnych, tj. ok. 18 proc. powierzchni kraju.

Za utrzymanie urządzeń melioracji wodnych odpowiadają marszałkowie województw, są to zadania z zakresu administracji rządowej. Środki finansowe na ten cel planują natomiast wojewodowie w swoich budżetach, kierując się ustaloną przez siebie hierarchią potrzeb oraz limitami wydatków budżetowych dla poszczególnych województw, określanymi corocznie przez ministra finansów.

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM