PIORiN: Nowe rodzaje i gatunki roślin wymagające zaopatrzenia w paszport roślin

Autor: www.sadyogrody.pl/PIORIN 10 lutego 2016 12:51

PIORiN: Nowe rodzaje i gatunki roślin wymagające zaopatrzenia w paszport roślin PIORiN udostępnił wykaz roślin i produktów roślinnych, które muszą być zaopatrzone w paszport roślin przed ich przemieszczaniem lub wprowadzaniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej/ fot. shutterstock

Rośliny, produkty roślinne i przedmioty, które muszą być zaopatrzone w paszport roślin przed ich przemieszczaniem lub wprowadzaniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (oraz do innych państw członkowskich Unii Europejskiej) wymienione zostały w rozporządzeniach w zakresie nadzoru nad zdrowiem roślin.

Lista oraz treść tych rozporządzeń dostępna na: http://piorin.gov.pl/prawo/rozporzadzenia/nadzor-fitosanitarny/

Ponadto, w związku ze stwierdzeniem w niektórych państwach Unii Europejskiej bakterii Xylella fastidiosa, Komisja Europejska wprowadziła środki fitosanitarne zapobiegające jej wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się w Unii Europejskiej, w tym m.in. obowiązek zaopatrywania określonych roślin w paszporty roślin.

Organizm ten, nie był dotychczas notowany na terytorium Polski. Zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie (decyzja wykonawcza Komisji 2015/789 z dnia 18 maja 2015 r., zmieniona decyzją 2015/2417 z dnia 17 grudnia 2015 r.) obowiązkiem paszportowania zostały objęte rośliny żywicielskie, pochodzące m.in. z obszarów/państw, gdzie dotychczas organizm ten nie był stwierdzany.

Wśród roślin tych, znalazły się również nowe rodzaje i gatunki, które dotychczas nie wymagały zaopatrzenia w paszport roślin. Dlatego też, podmioty zajmujące się produkcją i/lub obrotem roślinami powinny zweryfikować, czy w swojej działalności nie zajmują się wskazanymi roślinami i odpowiednio dopełnić obowiązków wynikających z ww. przepisów prawa (wpis do rejestru przedsiębiorców, zaopatrzenie roślin wprowadzanych do obrotu w paszporty roślin).

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM