Petru: Włączenie KRUS do ZUS pozytywnie wpłynęłoby na polską wieś i dochody rolników

Autor: PM, www.sadyogrody.pl 10 września 2015 14:18

Petru: Włączenie KRUS do ZUS pozytywnie wpłynęłoby na polską wieś i dochody rolników Ryszard Petru, lider partii .Nowoczesna

Ryszard Petru, lider partii .Nowoczesna, tłumaczy na łamach serwisu www.sadyogrody.pl, że modernizacja i postępujący rozwój polskiej wsi to dobry moment na unowocześnienie istniejących rozwiązań i włączenie rolników w powszechny system emerytalny. Postuluje o włączenie KRUS do ZUS i objęcie rolników jednolitym systemem ubezpieczeń społecznych. Jego zdaniem, rozwiązanie to będzie nie tylko sprzyjało zwiększeniu emerytur rolniczych, ale także – zwiększeniu efektywności w rolnictwie i zmniejszeniu problemów zatrudnienia na terenach wiejskich.

Jak zauważa, przez 25 lat funkcjonowania w Polsce Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, system emerytalno-rentowy rolników praktycznie się nie zmienił. Natomiast w tym samym czasie, na wsi dokonały się olbrzymie zmiany. Zdaniem lidera .Nowoczesnej to dobry moment na unowocześnienie istniejących rozwiązań - i włączenie rolników w powszechny system emerytalny.

.Nowoczesna przedstawiła program wprowadzenia silniejszej i lepszej polityki rolnej, wzmacniania przedsiębiorczości na wsi i tworzenia warunków, by rolnicy zarabiali więcej. - A zarazem – wprowadzenia zmian w systemie emerytalnym, żeby ubezpieczenie rolników nie było fikcją i zapewniało im godne emerytury na starość. Postulujemy włączenie KRUS do ZUS i objęcie rolników jednolitym systemem ubezpieczeń społecznych, choć z pewnymi – uzasadnionymi wyjątkami - przyznaje.

Jak twierdzi Ryszard Petru, rolnictwo w Polsce dynamicznie się rozwija i staje się coraz ważniejszą gałęzią gospodarki. - To dziś czwarty pod względem wielkości sektor polskiej gospodarki. Co piąty Polak pracuje w rolnictwie. Wejście Polski do Unii Europejskiej i wspólna polityka rolna, a także rozwój przedsiębiorczości na wsi poprawiają sytuację rolników i sprawiają, że coraz więcej gospodarstw to sprawnie prowadzone i dobrze zarządzane mikroprzedsiębiorstwa. Część z nich ma coraz większe dochody. Może więc – i powinna – płacić takie składki ubezpieczeniowe jak inni - mówi.

Przyznaje, że priorytetem powinno być rozwijanie sektora rolnego o tworzenie warunków do tego, by rolnicy zarabiali więcej. Według Nowoczesnej, priorytetem polskiej polityki rolnej powinno być stymulowanie specjalizacji i zwiększania efektywności w gospodarstwach, wzmacnianie systemu dystrybucji produktów rolnych oraz promowanie wśród Polaków kupowania polskich produktów. - Żywność to dobro strategiczne, a dotychczasowa polityka rolna wymaga zmian, by w pełni wykorzystać potencjał. Umocnieniu tego sektora będzie sprzyjało traktowanie go jak każdej innej działalności przedsiębiorczej, a nie działalności „specjalnej”. Działalność w rolnictwie to także działalność przedsiębiorcza – mówi lider partii.

Jego zdaniem, konieczne jest pobudzanie przedsiębiorczości w rolnictwie i wokół niego. - Problemem części polskich wsi jest brak miejsc pracy dla mieszkańców wsi pracujących poza rolnictwem oraz niskie przychody rolników. Obecnie blisko 1,5 mln gospodarstw rolnych nie może utrzymać się tylko z rolnictwa. Ponad 60 proc. osób żyjących na wsi nie żyje z pracy na roli. Uważamy, że kluczowe jest skończenie z fikcją, że te osoby są rolnikami oraz pobudzanie przedsiębiorczości: rozwijanie wielozawodowości, wzmacnianie roli rolników w łańcuchach żywnościowych (przetwarzanie, dystrybucja), sprzyjanie tworzeniu silnych organizacji społecznych, spółdzielni produkcyjnych i dystrybucyjnych oraz klastrów (produkcja, przetwarzanie, dystrybucja). A także uproszczenie przepisów. Przedsiębiorcy, także rolni, skarżą się na nadmierną biurokrację, nadmiar regulacji, niejasne i zmienne przepisy podatkowe czy regulacje. Wyzwaniem jest również poprawa infrastruktury na wsi. Wieś i rolnictwo mogą tworzyć dużo więcej miejsc pracy – tłumaczy Ryszard Petru.

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM