Ostatni moment na złożenie wniosków przez poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych

Autor: Krystyna Zagórska, sadyogrody.pl / ARiMR 16 grudnia 2014 09:34

Ostatni moment na złożenie wniosków przez poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych fot. shutterstock.com

Do 19 grudnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania 126 "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych". Jest to już siódmy nabór wniosków finansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Na taką pomoc przeznaczone jest ok. 72 mln złotych. Według danych uzyskanych z ARiMR do dnia 12 grudnia wpłynęło 300 wniosków.

Podstawowym warunkiem otrzymania wsparcia jest wystąpienie w 2013 lub 2014 roku znacznych strat w gospodarstwie rolnym w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (wiosennych przymrozków, ujemnych skutków przezimowania, suszy, powodzi, deszczu nawalnego, obsunięcia się ziemi, lawiny, gradu, huraganu oraz uderzenia pioruna). O pomoc z tego działania mogą ubiegać się rolnicy, którzy ponieśli szkody w majątku produkcyjnym (budynkach, maszynach, sadach lub plantacjach roślin wieloletnich, stadach podstawowych zwierząt gospodarskich) na poziomie co najmniej 10 tys. zł oraz straty w produkcji rolnej (uprawach, zwierzętach gospodarskich lub rybach) powyżej 30 proc. wielkości średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie. Oba te warunki muszą być spełnione łącznie w roku 2013 lub 2014. Dofinansowanie należy przeznaczyć wyłącznie na inwestycje związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Kwota pomocy, jaką można otrzymać na jedno gospodarstwo rolne wynosi 300 tys. zł, a refundacji podlega do 90 proc. kosztów kwalifikowanych, poniesionych przez rolnika na inwestycje.

Poszkodowany musi udokumentować powstałe szkody, dołączając protokół z oszacowania zakresu i wysokości strat, który sporządza komisja powołana przez wojewodę. Potrzebna jest również opinia wojewody w sprawie zakresu i wysokości strat powstałych w gospodarstwie rolnika. Najwyżej punktowane będą wnioski, w których wysokość szkód jest najwyższa, a wartość pomocy o którą ubiega się rolnik najniższa. W przypadku operacji o takiej samej liczbie punktów, w pierwszej kolejności pomoc przysługuje wnioskodawcy, który ubiega się o niższą kwotę pomocy.

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać osobiście bądź przez osobę upoważnioną do Oddziału Regionalnego ARiMR właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji, za pośrednictwem Biura Powiatowego (wniosek zostanie przekazany niezwłocznie do właściwego OR ARiMR) lub przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce "Poczty Polskiej". Formularz wniosku wraz z załącznikami, instrukcja wypełniania a także szczegółowe informacje dotyczące przyznawania pomocy są dostępne na stronie internetowej ARiMR oraz MRiRW.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM