Od 28 września rusza nowa pomoc dla producentów m.in. owoców i warzyw

Autor: www.sadyogrody.pl/ARiMR 29 września 2016 08:42

Od 28 września rusza nowa pomoc dla producentów m.in. owoców i warzyw Od 28 września producenci mleka, świń lub owoców i warzyw mogą złożyć wniosek o udzielenie pożyczki na sfinansowanie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym / fot. shutterstock

Od 28 września producenci mleka, świń lub owoców i warzyw mogą złożyć wniosek o udzielenie pożyczki na sfinansowanie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym, powstałych od 7 sierpnia 2014 r. do 30 kwietnia 2016 r., w związku z prowadzeniem produkcji mleka, świń lub owoców i warzyw.

Wniosek należy złożyć w Biurze Powiatowym ARiMR, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta, w nieprzekraczalnym terminie do 15 października 2016 r. wraz z:


- kopiami decyzji lub zaświadczeń potwierdzających powstanie nieuregulowanych należności w okresie od dnia 7 sierpnia 2014 r. do 30 kwietnia 2016 r.,

- aktualnymi zaświadczeniami o stanie należności (wystawionymi nie wcześniej niż 30 dni przed datą złożenia wniosku o pożyczkę),

- oświadczeniem o uzyskaniu przychodów niewystarczających na sfinansowanie nieuregulowanych należności na formularzu określonym w załączniku do wniosku o pożyczkę,

- kopiami rachunków lub faktur VAT potwierdzającymi uzyskiwanie obniżonych przychodów z powodu spadku cen sprzedaży mleka, świń lub owoców i warzyw (po jednym rachunku lub fakturze VAT z dnia 07.07.2014 r. oraz z dnia 07.08.2016 r., a jeśli nie były wówczas wystawiane, to pierwsze rachunki lub faktury VAT wystawione po tych dniach w tym samym roku - odpowiednio w 2014 r. i 2016 r.),

- w przypadku, gdy wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim i pomiędzy małżonkami istnieje rozdzielność majątkowa - dokumentem potwierdzającym ten fakt, tj. wyrokiem sądu lub umową o ustanowieniu rozdzielności majątkowej zawartej w formie aktu notarialnego,

- w przypadku, gdy wnioskodawcę reprezentuje pełnomocnik - pisemnym pełnomocnictwem do reprezentowania wnioskodawcy.


Szczegółowe zasady udzielania pożyczki  http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/Pomoc_krajowa/2016/pozyczka_prod_mleko_owo_i_warz_trzoda_/projekt_zasad_udzielania_pozyczki.pdf

Wzór umowy pożyczki  http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/Pomoc_krajowa/2016/pozyczka_prod_mleko_owo_i_warz_trzoda_/projekt_umowy_pozyczki.pdf

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM