Obywatele chcą pełnego znakowania żywności pod kątem GMO

Autor: www.sadyogrody.pl 06 grudnia 2016 10:35

Obywatele chcą pełnego znakowania żywności pod kątem GMO fot. shutterstock

W dniach 1 - 2 października 2016 roku w Warszawie odbył się panel obywatelski na temat znakowania żywności pod kątem braku lub obecności w niej genetycznie modyfikowanych
organizmów (GMO). Organizatorami konsultacji byli Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) oraz Federacja Zielonych – Grupa Krakowska. Celem przeprowadzenia panelu było wypracowanie rekomendacji dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Grupa obywateli panelu obywatelskiego uznała, że obecnie funkcjonujące w Polsce rozwiązania prawne niedostatecznie chronią prawa konsumentów i należy wzmocnić system znakowania tak, aby umożliwić w pełni świadomy wybór żywności, która trafia na talerze Polaków. Uczestnicy panelu jednogłośnie opowiedzieli się za potrzebą ujednolicenia i usankcjonowania na poziomie ustawowym kwestii znakowania obecności GMO w produktach żywnościowych w całym łańcuchu produkcji.

W toku debaty wypracowano kilka konkurencyjnych szczegółowych rozwiązań dotyczących sposobu znakowania, spośród których ostatecznie głosowaniu poddane zostały dwa modele, z których w głosowaniu większością głosów uznaną za akceptowalną granicę konsensusu (12 do 4; poparcie w grupie na poziomie 75 proc.) jako rekomendację panelu wybrano następujące rozwiązania:

1.Wprowadzenie na mocy uregulowania ustawowego obowiązkowego znakowania wszystkich produktów wyprodukowanych z użyciem GMO–nie tylko tych zawierających >0,9 proc. GMO (zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, w tym rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy), ale także np. pochodzących od zwierząt karmionych paszami GMO (np. mięso, nabiał, jaja);

2. Wprowadzenia ujednoliconego znaku graficznego „wyprodukowane przy użyciu GMO” dla wszystkich produktów spełniających wskazane powyżej przesłanki, umieszczanego w widocznym miejscu na etykiecie produktu;

3. Opisanemu powyżej znakowi graficznemu powinno towarzyszyć szczegółowe wyjaśnienie w zakresie „użycia GMO” dla danego produktu, np. wskazanie składnika GMO lub informacja „pochodzi od zwierząt karmionych paszą GMO”. Informacja taka powinna znajdować na etykiecie produktu, w miejscu gdzie przedstawiany jest jego skład.

Ponadto panel przyjął jednogłośnie następujące rekomendacje towarzyszące dotyczące
procedury znakowania:

4. System znakowania powinien być nadzorowany przez instytucje państwowe, w oparciu o wyniki badań prowadzonych przez certyfikowane przez państwo jednostki badawcze.

5. Wprowadzenie do ustawodawstwa następujących gwarancji związanych z egzekwowaniem przepisów w zakresie znakowania:

- niezapowiedziane kontrole odpowiednich państwowych instytucji kontrolnych ,
nadzorowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub inne właściwe instytucje;
- kary grzywny za brak właściwego oznakowania lub nieuprawnione użycie znakowania
oraz kara w postaci obowiązku wycofania produktu z rynku do czasu wprowadzenia
prawidłowych oznaczeń.

6. Działania towarzyszące znakowaniu:

- szeroka akcja informacyjno-edukacyjna (np. kampania społeczna) na rzecz
rozpoznawalności znakowania, koordynowana przez instytucje państwowe zajmujące się tematyką bezpieczeństwa żywności;
- uruchomienie i prowadzenie przez właściwą instytucję państwową bazy internetowej (w formie strony internetowej), w której dowolna osoba może sprawdzić, jaki typ znakowania powinien obowiązywać na wybranym produkcie (np. wykaz produktów, co do których potwierdzone jest użycie GMO w łańcuchu produkcji i które powinny być oznaczone w ten sposób).

7. Dodatkowo paneliści rekomendowali dążenie do ujednolicenia oznakowania żywności w zakresie obecności GMO na poziomie europejskim, a docelowo także globalnym, w tym podjęcie aktywnej roli przez instytucji państwa polskiego na rzecz wypracowania i wdrożenia takiego ujednoliconego systemu znakowania o charakterze międzynarodowym.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM