Nowy traktor w gospodarstwie sadowniczo-ogrodniczym. Jak pozyskać dotację?

Autor: Albert Katana; www.sadyogrody.pl 09 marca 2016 09:16

Nowy traktor w gospodarstwie sadowniczo-ogrodniczym. Jak pozyskać dotację? Zakup nowego traktora można częściowo sfinansować korzystając z PROW; fot. shutterstock.com

Zakup nowego traktora można częściowo sfinansować korzystając z PROW. “Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” pozwala na uzyskanie refundacji inwestycji w kwocie max. 200 tys. zł, „Premia dla młodych rolników” umożliwia otrzymanie bezzwrotnej dotacji w wys. 100 tys. zł. Nabór wniosków rusza w marcu.

Przepisy dotyczące przyznawania dotacji znajdują się w odpowiednich rozporządzeniach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi: „W sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, oraz „W sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Warto zapoznać się z tymi rozporządzeniami, ponieważ zawierają one wszystkie potrzebne informacje - na przykład o tym, kto nie dostanie refundacji inwestycji. I tak na przykład dotacji na zakup maszyn nie otrzyma rolnik, który skorzystał już w ten sam sposób z PROW 2007-2013, a młody rolnik nie może starać się o dotację, jeśli korzystał z dotacji w ramach „Ułatwiania startu młodym rolnikom” i kilku innych działań poprzedniego PROW. W rozporządzeniach znajdują się też szczegóły dotyczące załączników, biznesplanu itp., których wymienienie w niniejszym tekście wymagałoby przepisania rozporządzeń.

Może jednak okazać się, że nie dostaniemy refundacji, ponieważ ARiMR uzna, że mamy już odpowiedni ciągnik, i nowy nie jest nam potrzebny. “Zasady doboru maszyn rolniczych w ramach PROW na lata 2014-2020” autorstwa Aleksandra Muzalewskiego z Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Warszawie, to dokument który powie nam, czy jest sens starać się o refundację wybranego przez nas ciągnika. Ekspertyza jest dostępna na stronach ARiMR, kilka przykładowych informacji z niego zamieszczamy poniżej.

Generalnie – zakup ciągnika może zostać częściowo zrefundowany, jeśli takiego ciągnika nie ma w gospodarstwie (chyba, że maszyna ma więcej niż 20 lat). Poza tym, trzeba udowodnić, że dzięki temu ciągnikowi nasz dochód rolniczy brutto (GVA – ang. Gross Value Added) wzrośnie o 10 proc. w okresie 5 lat od dnia przyznania pomocy. 

Jeśli chcemy skorzystać ze „Wsparcia inwestycji”, gospodarstwo musi mieć wielkość ekonomiczną nie mniejszą niż 10 tys. euro (lub 15 tys. euro w przypadku osób wspólnie wnioskujących) i nie większą niż 200 tys. euro. Powierzchnia gospodarstwa nie może przekraczać 300 ha. Osoby, które na spółkę chcą zakupić ciągnik muszą udowodnić, że dzięki tej inwestycji ich gospodarstwa w roku złożenia wniosku o płatność końcową osiągną minimalną wielkość ekonomiczną na poziomie 10 tys. euro każde. Limit dotacji ze „Wsparcia inwestycji” wynosi 200 tys. zł, maksymalna wysokość refundacji to 50 proc. kosztów kwalifikowalnych, lub 60 proc., jeśli inwestycji dokonują osoby wspólnie wnioskujące lub młody rolnik. Minimalna wysokość refundacji to 30 proc. kosztów. Refundacja 50 proc. kosztów oznacza, że drugie 50 proc. kwoty trzeba wyłożyć z własnej kieszeni.

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM