Nowy PROW nie wymaga przedłożenia na obrady Sejmu

$data.author.description Autor: farmer.pl 30 grudnia 2014 14:43

Czy PROW 2014-2020 wymaga jeszcze przyjęcia przez Sejm? Jak twierdzi Ministerstwo Rolnictwa – nie.

Poprzedni PROW został przyjęty w drodze obwieszczenia. Niektórzy wskazywali, że polski system prawny nie zna takiego aktu prawnego – konstytucja wymienia jako źródła powszechnie obowiązującego w Polsce prawa: Konstytucję, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia.

Jak więc będzie z obecnym PROW?

Biuro prasowe MRiRW wyjaśnia:

"12 grudnia 2014 r. Komisja Europejska decyzją wykonawczą numer: 2014PL06RDNP001 zaakceptowała Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. 2006 Nr 227 poz. 1658 z póź. zm.), Program, po przyjęciu przez KE przekazywany jest, przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, do wiadomości członkom Rady Ministrów. Zatwierdzony przez KE Program nie wymaga przedłożenia na obrady Sejmu."

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM