Nowy kredyt dla rolników

Autor: Wioleta Sobczak, www.sadyogrody.pl 22 marca 2016 14:24

Nowy kredyt dla rolników fot. shutterstock

Od dnia 26 lutego 2016 r. „weszła w życie” nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 170). Akt ten umożliwia bankom udzielenie nieoprocentowanych kredytów rolnikom, którzy złożyli wnioski o jednolitą płatność obszarową za 2015 rok. Środki mają służyć na sfinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem produkcji rolniczej np. zakup paliwa, środków ochrony roślin, zakup nawozów, materiału siewnego itp.

Zgodnie z zapisami rozporządzenia rolnicy poniosą wyłącznie koszty prowizji związanej z udzieleniem kredytu, która wyniesie 0,25 proc. kwoty kredytu. Oprocentowanie wynikające ze zobowiązania zapłaci ARiMR. Rolnicy zobligowani będą do spłaty zadłużenia nie później niż do 16 lipca 2016 r. (termin spłaty raty ustalany jest indywidualnie).  

Producent, którzy będą zainteresowani skorzystaniem z tej pomocy, będzie zobligowany do dołączenia do wniosku o kredyt zaświadczenia wydanego przez kierownika biura powiatowego ARiMR, w którym wskazana będzie kwota, do wysokości, której może być udzielony kredyt. Jak podaje ARiMR o zaświadczenia te można ubiegać się od 26 lutego br. Należy jednak pamiętać, iż bank może zobowiązać kredytobiorcę do ustanowienia odpowiedniego zabezpieczenia kredytowego, np.: pełnomocnictwa do rachunku, poręczenia czy hipoteki.

Jak podaje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w obecnej chwili kredyty te dostępne są bankach współpracujących z ARiMR tj.: Bank BGŻ BNP Paribas S.A.; Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (Bank zrzeszający Banki Spółdzielcze); SGB-Bank S.A. (Bank zrzeszający Banki Spółdzielcze); Krakowski Bank Spółdzielczy S.A.; 

Z informacji, które podaje ARiMR w najbliższym czasie kredyty te powinny być dostępne również w: Raiffeisen Bank Polska S.A.; Bank Zachodni WBK S.A. i Pekao S.A. 

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM