Nowe przepisy umożliwią swobodny przepływ produktów biobójczych w UE

Autor: PAP 09 października 2015 14:12

Nowe przepisy umożliwią swobodny przepływ produktów biobójczych w UE Ustawa ma umożliwiać stosowanie wspólnotowych przepisów dot. swobodnego przepływu produktów biobójczych w UE

W piątek Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o produktach biobójczych. Do podpisu prezydenta trafi ustawa, która ma umożliwić stosowanie wspólnotowych przepisów dot. swobodnego przepływu produktów biobójczych w UE, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony środowiska oraz zdrowia ludzi i zwierząt.

Senatorowie zaproponowali trzy poprawki do ustawy o produktach biobójczych, dwie z nich miały charakter redakcyjny. Trzecia, merytoryczna poprawka doprecyzowała przepis w celu wyeliminowania ewentualnych wątpliwości co do tego, jaka jest podstawa udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych.

Produkty biobójcze to substancje chemiczne stosowane do zwalczania organizmów szkodliwych (np. pasożytów i drobnoustrojów), w tym także środki odstraszające owady i odkażające, a także przemysłowe substancje chemiczne, takie jak farby zabezpieczające statki przed zanieczyszczeniami czy środki konserwujące.

Nowa ustawa ma umożliwić stosowanie rozporządzenia unijnego nr 528/2012 w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych. W efekcie jej uchwalenia przestanie obowiązywać ustawa z 2002 r.

Regulacja ta ma umożliwić monitorowanie wprowadzonych do obrotu produktów biobójczych i sprawne wykrycie ewentualnego nimi zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt oraz środowiska. 

W ustawie ujęto m.in. przepisy dotyczące stosowania nowych procedur, wdrożonych rozporządzeniem, takich jak zezwolenie na handel równoległy lub pozwolenie wydawane w procedurze uproszczonej.

W myśl ustawy rozszerzony zostanie nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy o nowe jednostki (np. sanitarne inspekcje resortowe), a także zwiększony będzie zakres prowadzonych przez nie kontroli.

Nowe przepisy wprowadzają też surowsze kary za nieprzestrzeganie przepisów ustawy, co ma przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa stosowania produktów biobójczych. Za wprowadzenie do obrotu produktów biobójczych bez pozwolenia przewidziano karę ograniczenia lub pozbawienia wolności do 2 lat. Na podstawie obowiązujących obecnie przepisów grozi za to areszt.

W ustawie doprecyzowano działania związane z kontrolą zatruć produktami biobójczymi. Nałożono obowiązek zgłaszania każdego przypadku takiego zatrucia m.in. na lekarza, ratownika medycznego i pielęgniarkę. Do zgłoszenia zatrucia zobowiązano też podmiot odpowiedzialny za wprowadzanie go do obrotu.

Ustawa wprowadza również dodatkowe przepisy dotyczące np. przyznawania czasu na zużycie istniejących zapasów produktów biobójczych, co jest niezbędne po zmianie warunków pozwolenia lub jego uchyleniu.

Nowe przepisy ustanawiają także obowiązek przedkładania co 5 lat sprawozdań z wykonania przepisów rozporządzenia 528/2012. Sprawozdania mają być przedkładane Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych przez m.in. Głównego Inspektora Sanitarnego, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej i Prezesa Urzędu Ochrony Konsumentów.

Ustawa ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM