Nowa ustawa umożliwi małżonkom posiadanie odrębnych gospodarstw

$data.author.description Autor: MP, Farmer.pl 08 stycznia 2015 14:21

Z nowym rokiem w życie weszła ustawa o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Umożliwia ona małżonkom posiadanie odrębnych gospodarstw.

Art. 12 ust. 4 ustawy głosi:

"W przypadku małżonków oraz podmiotów będących współposiadaczami gospodarstwa rolnego nadaje się:

1) jeden numer identyfikacyjny temu z małżonków lub współposiadaczy, co do którego współmałżonek lub współposiadacz wyrazili pisemną zgodę;

2) odrębny numer identyfikacyjny od numeru, o którym mowa w pkt 1, jeżeli wnioskodawca prowadzi samodzielnie odrębne gospodarstwo rolne stanowiące zorganizowaną całość gospodarczą."

Ustawa zawiera zapis, zgodnie z którym minister rolnictwa określa w drodze rozporządzenia szczegółowe wymagania, jakie powinien spełniać wniosek o wpis do ewidencji producentów.

Rozporządzenie z dnia 24 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać wniosek o wpis do ewidencji producentów zostało już opublikowane.

Wniosek o wpis do ewidencji będzie zawierał informację, czy wnioskodawca w dniu składania wniosku pozostaje w związku małżeńskim, jest współposiadaczem gospodarstwa rolnego lub prowadzi działalność w formie spółki cywilnej, a w przypadku, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy – informację o tym, że prowadzi samodzielnie odrębne gospodarstwo rolne stanowiące zorganizowaną całość gospodarczą, oraz wskazanie dowodów potwierdzających tę okoliczność.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM