Niższe dopłaty bezpośrednie dla krajów, które nie są solidarne ws. uchodźców?

Autor: www.sadyogrody.pl / KRIR 12 stycznia 2016 09:32

Niższe dopłaty bezpośrednie dla krajów, które nie są solidarne ws. uchodźców? KRIR wystosowała pismo do premier Szydło i ministra Jurgiela; fot. Fotolia

Pieniądze z dopłat bezpośrednich dla rolników miałyby trafić do fundusz migracyjnego? W mediach pojawił się scenariusz niższych dopłat dla krajów, które nie są solidarne odnośnie uchodźców. Na wieść o tym KRIR zwróciła się o pomoc do premier Szydło i ministra Jurgiela. Jest już odpowiedź z MRiRW.

W związku z pismem zarządu KRIR skierowanym do Prezes Rady Ministrów i ministra rolnictwa dotyczącym sprzeciwu wobec doniesień medialnych w sprawie zmniejszenia dopłat bezpośrednich dla rolników w tych krajach, które nie przyjmą uchodźców i przekazania tych środków na fundusz migracyjny, 8 stycznia 2016 r. szef resortu rolnictwa w piśmie do ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz ministra spraw zagranicznych, przesłanym do wiadomości prezesowi KRIR, przekazał swoje stanowisko w tej kwestii.

- Minister rolnictwa informuje, że podstawowym celem płatności bezpośrednich jest wsparcie dochodów rolników. Instrument ten zapewnia stabilność dochodów rolników w warunkach zmieniającej się koniunktury gospodarczej, łagodzi skutki gwałtownych zmian występujących na rynkach rolnych i zmniejsza naturalne ryzyko związane z prowadzeniem działalności rolniczej. Uwzględniając powyższe, w opinii szefa MRiRW, decyzje państwa członkowskiego dotyczące innych obszarów czy polityk nie powinny wpływać na wysokość środków finansowych przeznaczonych na to wsparcie. W przypadku jakichkolwiek inicjatyw na forum UE zmierzających do redukcji kwot, które zostały nam przydzielone w ramach systemu płatności bezpośrednich do roku 2020, strona Polska powinna wyrazić stanowczy sprzeciw - czytamy w komunikacie KRiR.

Zaznaczono, że należy mieć na względzie, ze obecne krajowe koperty finansowe przeznaczone na ten cel zostały ustalone w oparciu o historyczne wielkości produkcji, takie jak: plony referencyjne zbóż, powierzchnia upraw polowych, liczba zwierząt (w przypadku Polski były to dane GUS z lat 1995-1999) i uwzględniają jedynie niewielkie, stopniowe zmniejszanie różnic między krajami UE.

- W rezultacie rolnicy w Polsce otrzymują w ramach płatności bezpośrednich znacznie niższe kwoty, niż np. rolnicy w Niemczech czy we Francji. Taka sytuacja ma negatywny wpływ na warunki konkurowania polskich rolników. Wobec powyższego należy dążyć do wyrównania poziomu płatności bezpośrednich. Szczegóły tego zadania zostały doprecyzowane w dokumencie: "Rolnictwo, Produkcja Żywności, Rozwój Obszarów Wiejskich — Strategicznym Zadaniem Państwa. Program Działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2015-2019" (druk sejmowy nr 128) - przekazał resort rolnictwa.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM