Nastawieni na współpracę – wywiad z prezesem Wielkopolskiego Związku Ogrodniczego

Autor: Albert Katana; www.sadyogrody.pl 13 stycznia 2017 09:23

Nastawieni na współpracę – wywiad z prezesem Wielkopolskiego Związku Ogrodniczego fot. shutterstock.com

Wielkopolski Związek Ogrodniczy ma długą i bogatą tradycję, sięgającą lat 20. ubiegłego wieku. Co jest siłą związku, co sprawia, że, jako jedna z niewielu organizacji rolniczych przetrwał tyle lat, czasy powstawania Państwa Polskiego, II wojnę św. , PRL, początki współczesnego „polskiego kapitalizmu” i wciąż trwa i jest aktywną organizacją jednoczącą kilkuset producentów warzyw, owoców i kwiatów? - mówi w rozmowie z serwisem www.sadyogrody.pl Bogdan Biadała, prezes Wielkopolskiego Związku Ogrodniczego.

Wielkopolski Związek Ogrodniczy w Poznaniu jest kontynuatorem polskich organizacji ogrodniczych działających w Wielkopolsce od przełomu 19 i 20 wieku. W przeszłości Związek Ogrodniczym zrzeszał kilka tysięcy członków. Obecnie w Związku działa ponad 700 członków zrzeszonych w kołach ogrodniczych reprezentujących producentów owoców warzyw i kwiatów.

Działania WZO cechuje wysoka aktywność, poszukiwanie nowych rozwiązań i śmiałość we wcielaniu ich w życie Przykładem jest utworzenie, przy wsparciu rządu Szwajcarii, Wielkopolskiej Giełdy Rolno-Ogrodniczej czy też Laboratorium Analiz Ogrodniczych dofinansowanego przez Organizację ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) przy ONZ. Związek stale współpracuje z prestiżowymi ośrodkami naukowymi zajmującymi się rolnictwem - Uniwersytetem Przyrodniczym (dawną Akademią Rolniczą) w Poznaniu, Instytutem Warzywnictwa, Instytutem Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach.

Te i inne projekty były odpowiedzią na problemy dotykające producentów owoców i warzyw. Co dziś jest najpilniejszym dla WZO zadaniem, jakie są najpilniejsze sprawy ogrodnicze do rozwiązania?

Nie działamy w próżni, współpracujemy z organizacjami i instytucjami, które tak jak Związek działają dla dobra i na rzecz polskiego ogrodnictwa. Widać to na przykładzie Laboratorium Analiz Ogrodniczych WZO w Pleszewie - budowa Laboratorium została dofinansowana przez FAO ale również przez WGRO S.A. Rejonowa Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarskiej udostępniła nam na preferencyjnych warunkach pomieszczenia na laboratorium, a w przeszkoleniu pracowników laboratorium pomogli pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu pod przewodnictwem prof. Andrzeja Komosy oraz Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. Wielką pomoc na etapie wyboru i późniejszego wsparcia otrzymaliśmy od Jerzego Plewy, byłego Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, obecnie Dyrektora Generalnego Komisji Europejskiej.

Mamy wiele pomysłów działań i inicjatyw, jednak z powodów ekonomicznych nie zawsze jesteśmy w stanie je przeprowadzić.

Do najpilniejszych zadań należą obecnie umocnienie gospodarstw ogrodniczych i pomoc ogrodnikom po klęskach żywiołowych czy w czasie embarga np. rosyjskiego. Natomiast najważniejszym zadaniem jest jednak dalsze reprezentowanie polskich ogrodników przed organami władzy państwowej czy samorządowej, działanie w ich dobrze rozumianym interesie. Dlatego ważną dziedziną naszej działalności jest recenzowanie projektowanych nowych aktów prawnych. Mamy w tym temacie wiele sukcesów, np. w zakresie podatków, czy w ochronie środowiska.

Niektóre z działań WZO kojarzą się z działaniami grupy producentów. Posiadacie własny pawilon, w którym można zaopatrzyć się w narzędzia i sprzęt ogrodniczy, środki ochrony roślin itp. Wspólnie (w ramach Kół Związku) korzystacie z maszyn i urządzeń. Czy nie byłoby korzystniej zamienić związek w grupę producentów, lub w spółdzielnię ogrodniczą? Dlaczego forma związkowa jest waszym zdaniem najlepsza?

Odpowiadając Panu na pytanie trzeba stwierdzić, że Związek jest zarejestrowany w KRS jako rolnicze zrzeszenie branżowe prowadzące działalność statutowa i gospodarczą i z racji różnorodnej działalności naszych członków i wielu ogrodników którzy są obecnie na emeryturze trudno byłoby utworzyć grupę producentów lub zrzeszyć się w spółdzielnię ogrodniczą.

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM