Nadal nie ma chętnych na zakup upadłego "Owocu Sandomierskiego"www.sadyogrody.pl - 14 marca 2019 14:54


Syndyk Masy Upadłości Grupy Sadowniczej „Owoc Sandomierski” Sp. z o.o. z siedzibą w Bilczy po raz kolejny zaprasza do składania ofert na zakup upadłego przedsiębiorstwa. Obecna cena netto za Owoc Sandomierski jest niższa o prawie 9 mln zł.

Syndyk Masy Upadłości Grupy Sadowniczej „Owoc Sandomierski” Sp. z o.o. z siedzibą w Bilczy zaprasza do składania ofert na zakup przedsiębiorstwa upadłego jako całości w skład którego wchodzą:

- prawo własności nieruchomości położonych w miejscowości Bilcza 48A, stanowiących działki o nr 270/2, 270/1, 269/2, 269/5, 296/6, 269/3 o powierzchni 39 300m2 zabudowane budynkami hali produkcyjnej i budynkiem biurowym o pow. użyt. 7 055,80m2, budynkiem hali magazynowej o pow. użyt. 7 229,33m2 oraz budynkiem przetwórni owoców – produkcja soków NFC, o pow. użyt. 3 087,77m2.
- ruchomości w postaci m.in. linii technologicznych, wyposażenia produkcyjnego oraz biurowego,
- udziały w innych podmiotach,
- prawa ochronne znaków towarowych,
- należności,

z ceną netto nie niższą niż cena wywołania tj. 50 043 750,00 zł.

Oferty – z dopiskiem na kopercie OFERTA – OWOC SANDOMIERSKI - PRZEDSIĘBIORSTWO należy składać do dnia 11 kwietnia 2019r. do godz. 14.00 do Kancelarii Syndyka, przy ul.1-go Maja 4c, 20-410 Lublin. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 81 53 444 38, 691 96 54 03,bądź w Kancelarii Syndyka, gdzie również można zapoznać się z Regulaminem sprzedaży oraz Opisem i oszacowaniem przedsiębiorstwa.

Przypomnijmy, że jeszcze w listopadzie ubiegłego roku cena za upadłe przedsiębiorstwo wynosiła  58 875 000,00 zł.