MSZ odpowiada na postulaty sadowników: Trzeba szukać nowych rynków zbytuwww.sadyogrody.pl/Związek Sadowników RP - 30 września 2016 10:08


Podczas protestu który odbył się 12.09.2016 roku Przedstawiciele Związku Sadowników RP złożyli postulaty m.in w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Ministerstwo odpowiedziało, że przyczyną problemów nie są sankcje, które mają ograniczyć agresywną politykę Rosji, lecz wprowadzone bez uzasadnienia przez Moskwę ograniczenia handlowe.

- Pragniemy podkreślić, że mimo szeregu inicjatyw dyplomatycznych i mediacyjnych podejmowanych we współpracy z partnerami zaangażowanymi w rozwiązanie kryzysowej sytuacji, Rosja nie wykazuje woli do politycznego uregulowania konfliktu zbrojnego w Donbasie, za rozpętanie którego ponosi odpowiedzialność i w dalszym ciągu prowokuje napięcie w obszarze bezpieczeństwa europejskiego. Stanowisko Polski w tym zakresie pozostaje niezmienne, zaś bezpośrednią przyczyną problemów polskich sadowników z dostępem do rynku rosyjskiego nie są sankcje mające na celu powstrzymanie agresywnej polityki, lecz ograniczenia handlowe wprowadzone bez uzasadnienia przez Moskwę – informuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych w liście do Związku Sadowników.

- Rozumiejąc jak dotkliwe dla polskich sadowników i ich rodzin są skutki rosyjskiego embarga, a przecież wielu z nich w latach poprzednich sto procent swoich zbiorów wysyłało wyłącznie na rynek rosyjski, Ministerstwo Spraw Zagranicznych uważa, że obecnie sprawą najważniejszą jest kontynuowanie dalszych działań na rzecz znalezienia rynków alternatywnych dla eksportu polskich jabłek i innych owoców (zwłaszcza miękkich) – czytamy.  

Jak podkreśla MSZ, warto w tym kontekście odnotować, że w 2014 r., przy wsparciu instytucjonalnym ministerstw, ambasad i innych zaangażowanych podmiotów, a przede wszystkim samych producentów, spadek dostaw na rynek rosyjski został zrekompensowany dostawami na inne rynki. W kategoriach ilościowych największy wzrost odnotowano w dostawach do: Francji (o 371 mln USD), Wielkiej Brytanii (o 190 mln USD), Algierii (o 182 mln USD), Niemiec (o 172 mln USD), Arabii Saudyjskiej (o 150 mln USD), Włoch (o 128 mln USD), Hongkongu (o 103 mln USD), Maroka (o 97 mln USD), oraz Czech (o 94 mln USD).