MRiRW: Stan realizacji płatności bezpośrednich za 2015 r.

Autor: www.sadyogrody.pl/MRiRW 07 czerwca 2016 13:28

MRiRW: Stan realizacji płatności bezpośrednich za 2015 r. W roku 2015 wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich złożyło 1,355 mln rolników / fot. shutterstock

Podczas posiedzenia kierownictwa resortu rolnictwa przedstawiono aktualne informacje dotyczące realizacji płatności bezpośrednich za 2015 r.

W roku 2015 wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich złożyło 1,355 mln rolników. Koperta finansowa przeznaczona na realizacje płatności z uwzględnieniem zwrotu dyscypliny finansowej wynosi 14,59 mld zł. Ze względu na stosowane zmniejszenia płatności, w tym dyscyplinę finansową szacuje się, że zrealizowana zostanie kwota wynosząca ok. 14,39 mld zł.

Na wstępie należy wskazać, że od roku 2015 wdrażany jest nowy system wsparcia bezpośredniego. Z uwagi na wprowadzone zmiany w zasadach przyznawania płatności (17 nowych schematów pomocowych) zaistniała konieczność budowy nowych modułów systemu informatycznego.

Mając na uwadze fakt, że modyfikacje systemu informatycznego zostały zamówione dopiero w marcu 2015 r. odbiór oprogramowania był dokonywany etapowo w celu zapewnienia sukcesywnej wypłaty tych płatności, w terminach określonych w przepisach UE (30.06.2016 r.).

Z uwagi na powyższe Kierownictwo Agencji podjęło wiele działań, które zapewniły, że płatności są sukcesywnie przekazywane na rachunki bankowe rolników. W szczególności podjęto decyzje o częściowym odbiorze poszczególnych modułów systemu IACSplus, płatność za zazielenienie jest wypłacana w tzw. drugiej racie, wprowadzono system pracy dwuzmianowej, pracownikom biur powiatowych została polecona praca w soboty. Wszystkie te działania, pomimo występujących w/w wskazanych trudności, pozwoliły na realizację założeń przyjętych przez Kierownictwo ARiMR.

Jednocześnie wskazać należy, że obecnie do rozpatrzenia pozostało jeszcze 14 tys. wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich. W szczególności są to postepowania, w których z uwagi na stwierdzony konflikt kontroli krzyżowych zaistniała konieczność przeprowadzenia rozprawy administracyjnej, złożone zostały tzw. wnioski transferowe oraz sprawy rolników, którzy zostali wytypowani do kontroli na miejscu (w szczególności metodą FOTO). W toku obsługi pozostaje jeszcze ok 120 wniosków, w których powierzchnia zadeklarowanych działek rolnych wynosi ponad 500 ha.

Stan obsługi wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich za rok 2015 przedstawia się następująco:

- Wg stanu na dzień 6 czerwca 2016 r. decyzje w sprawie przyznania płatności zostały wydane dla 1 341 603 rolników, co stanowi 99% składających wnioski o przyznanie płatności.
- Kwota naliczona wg stanu na dzień 6.06.2016 r. wynosi ponad 14,001 mld zł, co stanowi ok. 97,3% planowanej do wypłaty kwoty płatności. Płatności zostały naliczone dla 1 344 676 rolników, tj. 99,2% składających wnioski.
- Do 8 czerwca 2016 roku zostanie wypłacona 13,047 mld zł, co stanowi 90,6% planowanej do wypłaty kwoty płatności.
 

Płatności ONW

- Kwota naliczona wynosi 1,292 mld zł co stanowi 99,3% planowanej do wypłaty kwoty płatności dla 739,7 tys. rolników tj. 98,8% wnioskujących o tą płatność.
- Wg stanu na dzień 4.06.2016 roku wypłacona kwota wynosi 1,231 mld zł, co stanowi 94,6% planowanej do wypłaty kwoty płatności dla ponad 715 tys. rolników, tj. 95,4% wnioskujących o tą płatność.
- Do 9 czerwca 2016 roku wypłacona kwota wyniesie 1,262 mld zł, co stanowi 97,0% planowanej do wypłaty kwoty płatności.

Płatności rolnośrodowiskowe (PROW 2007-2013), płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne (PROW 2014-2020), płatność ekologiczna (PROW 2014-2020).

- Kwota naliczona wynosi 731,309 mln zł co stanowi 53,3% planowanej do wypłaty kwoty płatności dla ponad 65 tys. rolników, tj. 65,6% wnioskujących o te płatności.
- Wg stanu na dzień 4.06.2016 roku wypłacona kwota wynosi 510,444 mln zł, co stanowi 37,2% planowanej do wypłaty kwoty płatności dla ponad 43 tys. rolników, tj. 43,4% wnioskujących o tą płatność.
- Do 9 czerwca 2016 roku wypłacona kwota wyniesie 640,673 mln zł, co stanowi 46,7% planowanej do wypłaty kwoty płatności.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM