MRiRW: Konsultacje ws. przyszłości wspólnej polityki rolnej do maja br.

Autor: PAP 07 lutego 2017 10:35

MRiRW: Konsultacje ws. przyszłości wspólnej polityki rolnej do maja br. Unijny komisarz ds. rolnictwa Phil Hogan/ fot. Farmer.pl

Komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Phil Hogan otworzył konsultacje społeczne na temat przyszłości wspólnej polityki rolnej (WPR) - poinformował resort rolnictwa. Dodano, że konsultacje potrwają do 2 maja tego roku.

W komunikacie poinformowano, że minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel zachęca wszystkich, w szczególności rolników, organizacje branżowe i inne zainteresowane strony do udziału w tych konsultacjach.

Polska wersja będzie udostępniona przez KE 8 lutego br.

Na podstawie wyników konsultacji Komisja Europejska opracuje, do końca 2017 r., komunikat przedstawiający wnioski dotyczące obecnego funkcjonowania Wspólnej Polityki Rolnej oraz możliwe scenariusze polityczne na przyszłość. Wyniki konsultacji zostaną przedstawione przez komisarza Hogana na konferencji w lipcu 2017 r.

Zdaniem ministerstwa "liczne głosy z Polski, uwzględniające specyfikę polskiego rolnictwa i nasze priorytety, mogą wpłynąć na kierunek dalszych prac Komisji". Konsultacje te są ważnym etapem dyskusji o zmianach wspólnej polityki rolnej po 2020 roku.

W opinii MRiRW, priorytetami dla Polski w odniesieniu do przyszłego kształtu WPR powinno być: zapewnienie równych warunków konkurencji i równego traktowania rolników, w tym wyrównanie dopłat bezpośrednich w UE; gwarancja odpowiedniego finansowania i utrzymanie w pełni wspólnotowego charakteru WPR; utrzymanie obu filarów WPR, z silnym II filarem (rozwój obszarów wiejskich) ukierunkowanym na modernizację i restrukturyzację rolnictwa i obszarów wiejskich, oraz zmniejszenie różnić rozwojowych między państwami członkowskimi.

Jak czytamy w komunikacie resortu, "propozycje te uwzględniają dotychczasowe doświadczenia, analizy i oceny z wdrażania wspólnej polityki rolnej w Polsce".

Dodano, że w dalszych pracach nad przyszłością wspólnej polityki rolnej będą również uwzględniane strategiczne cele rozwojowe kraju, określone w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), w której "żywność wysokiej jakości" wskazano jako jeden z 10 sektorów strategicznych. Strategia wskazuje, że środki unijne, w tym w szczególności WPR i polityka spójności, są ważnym źródłem finansowania działań rozwojowych, w tym działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa. 

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM