MRiRW: Dopłaty bezpośrednie są w Polsce bliskie średniej unijnej

Autor: PAP 15 października 2015 09:52

MRiRW: Dopłaty bezpośrednie są w Polsce bliskie średniej unijnej Według MRiRW, dopłaty bezpośrednie są w Polsce bliskie średniej unijnej, a wydatki na PROW 2014-2020 nie mniejsze niż w poprzedniej perspektywie finansowej/ fot. shutterstock

Dopłaty bezpośrednie są w Polsce bliskie średniej unijnej, a wydatki na PROW 2014-2020 nie mniejsze niż w poprzedniej perspektywie finansowej. Ministerstwo rolnictwa przekazuje fakty i wyjaśnienia dotyczące rewelacji przedstawionych na konferencji Prawa i Sprawiedliwości.

Informację polityków PiS na temat dopłat bezpośrednich należy uznać za nieobiektywną z uwagi na fakt, że odnosi się ona jedynie do jednego państwa członkowskiego (Niemiec), a więc nie odzwierciedla faktycznej sytuacji w całej UE. Tymczasem rolnicy z Polski mogą liczyć na wyższe średnie stawki płatności niż np. ich farmerzy z Hiszpanii, Wielkiej Brytanii czy Portugalii. W UE nie ma równych dopłat bezpośrednich, każdy kraj ma inne stawki. Polskie dopłaty po dodaniu funduszy z 1 filara Wspólnej Polityki Rolnej (dopłaty bezpośrednie) i 2 filara WPR (rozwój obszarów wiejskich) nie odbiegają znacznie od średniej unijnej. Różnice wynikają z innego modelu dystrybucji funduszy pomiędzy Polską, a krajami starej UE. W państwach takich jak Francja czy Niemcy najwięcej pieniędzy idzie na 1 filar, mniej na 2 filar. Z kolei w Polsce 2 filar czyli "Program Rozwoju Obszarów Wiejskich" to znaczące uzupełnienie budżetu pomocy dla rolników.

W informacji polityków PiS nie uwzględniono również faktu, że płatności bezpośrednie w Polsce i w Niemczech mają inną strukturę. W szczególności informacja ta nie uwzględnia faktu, że znaczna część płatności w Polsce (15% koperty krajowej) jest przyznawana w formie płatności związanych z produkcją ukierunkowanych na wsparcie wybranych, wrażliwych sektorów działalności rolniczej. Dzięki takiemu ukierunkowanemu zróżnicowaniu wsparcia rolnik aktywny może uzyskać płatności nawet w wysokości 500 euro/ha. Niemcy nie wdrażają płatności związanych, dlatego też rolnicy w Niemczech nie mogą liczyć na tego typu wsparcie (np. brak wsparcia do zwierząt).

W odniesieniu do informacji dotyczących Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich politycy Prawa i Sprawiedliwości "zapomnieli" dodać kilku istotnych faktów. Koncepcja wykorzystania funduszy UE w Polsce, w tym w zakresie wsparcia polityki rozwoju obszarów wiejskich w okresie programowania 2014-2020 uległa zasadniczym zmianom w porównaniu do okresu 2007-2013. W ramach postanowień zawartych w dokumencie Umowy Partnerstwa uznano, że wsparcie rozwoju obszarów wiejskich, które w okresie 2007-2013 realizowane było z budżetu PROW 2007-2013, należy wzmocnić środkami pochodzącymi z Polityki Spójności - a więc środkami nie wchodzącymi formalnie do budżetu PROW 2014-2020. Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich z budżetu Polityki Spójności dotyczyć będzie m. in. rewitalizacji społecznej i infrastrukturalnej, rozwoju przedsiębiorczości i lepszego wykorzystania kapitału ludzkiego, w tym reorientacji zawodowej rolników oraz infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i przeciwpowodziowej.

W konsekwencji podjętych decyzji, na rozwój obszarów wiejskich do roku 2020 przeznaczono kwotę: 13,5 mld euro w ramach PROW 2014-2020 (w tym 4,9 mld euro środków z budżetu kraju) oraz kwotę 5,2 mld euro w ramach Polityki Spójności - czyli łącznie co najmniej 18,7 mld euro. W okresie 2007-2013 na rozwój obszarów wiejskich w ramach PROW 2007-2013 przeznaczono kwotę ok. 17,2 mld euro, w tym z budżetu kraju kwotę ok. 4 mld euro.

Analizując poziom wydatków na rozwój obszarów wiejskich w różnych perspektywach finansowych, nie należy ograniczać się wyłącznie do cząstkowych informacji dot. np. wkładu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Istotą II filara Wspólnej Polityki Rolnej, a więc wsparcia rozwoju obszarów wiejskich, jest konieczność włączenia do finansowania środków pochodzących z budżetu kraju. W okresie 2014-2020 wkład budżetu państwa na rzecz PROW 2014-2020 będzie wynosił przeszło 4,9 mld euro, a więc będzie wyższy niż w okresie 2007-2013.

Powyższe wskazuje, że rozwój obszarów wiejskich w perspektywie finansowej 2014-2020 finansowany będzie na wyższym poziomie niż w okresie 2007-2013, a dodatkowo dzięki zastosowaniu mechanizmów skoordynowanego i komplementarnego wydatkowania funduszy UE, jakość i skuteczność realizowanych działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich będzie znacznie wyższa.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM