Kto i jak może zdobyć 60 tys. zł dla małego gospodarstwa?

Autor: Albert Katana, www.sadyogrody.pl 24 listopada 2015 16:30

Kto i jak może zdobyć 60 tys. zł dla małego gospodarstwa? Dla beneficjentów poddziałania czeka 60 tys. zł; fot. Fotolia

Właściciele małych gospodarstw mogą skorzystać ze specjalnego wsparcia finansowego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Warunkiem otrzymania 60 tys. zł. premii jest uruchomienia pozarolniczej działalności gospodarczej. Niestety, nie każdy może z tego skorzystać...

Premia to taki rodzaj wsparcia, w którym po pierwsze nie trzeba posiadać własnego wkładu, po drugie, otrzymuje się całą kwotę wsparcia, a po trzecie, najpierw dostajemy pieniądze, a potem je rozliczamy (odwrotnie niż w większości działań PROW, gdzie najpierw trzeba zainwestować swoje pieniądze, a dopiero po zakończeniu inwestycji dostaje się częściowy zwrot).

Pieniądze ulokowane są w poddziałaniu „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” (działanie „Restrukturyzacja małych gospodarstw”). Przeznaczone są na inwestycje w rozwój produkcji produktów rolnych żywnościowych i nieżywnościowych, oraz przygotowanie do sprzedaży produktów wytworzonych w gospodarstwie.

Wsparcie może dostać właściciel gospodarstwa o wielkości ekonomicznej nie przekraczającej 10 tys. euro., prowadzący wyłącznie działalność rolniczą, tylko raz w okresie realizacji PROW 2014-2020, a w przypadku małżonków – tylko jedna osoba, nawet jeśli są dwa gospodarstwa.

Niestety, nie może dostać tej premii ten, kto już skorzystał z PROW 2007-2013 w działaniach: „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, albo w działaniach PROW 2014-2020: „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Premie dla młodych rolników”, „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”. Z tym że po zrealizowaniu inwestycji będzie można wnioskować o dofinansowanie w ramach „Modernizacji gospodarstw” z nowego PROW, tylko limit będzie pomniejszony o otrzymane już 60 tys.

Warto też pamiętać, że premii nie można zainwestować w plantację roślin wieloletnich na cele energetyczne, hodowlę zwierząt laboratoryjnych, ryb akwariowych, psów czy kotów rasowych.

Żeby wnioskować o 60 tys. premii, trzeba mieć biznesplan, który wykaże, że dzięki skorzystaniu z pomocy wzrosną dochody gospodarstwa tak, że wielkość ekonomiczna gospodarstwa osiągnie przynajmniej 10 tys. euro, przy czym wzrost ten musi wynieść co najmniej 20 proc. wartości wyjściowej. Muszą też być w nin informacje o gospodarstwie, budynkach do produkcji, maszynach itp.

Poziom wielkości ekonomicznej trzeba będzie utrzymać przez 5 lat od dnia otrzymania drugiej raty płatności – bo wypłata podzielona jest na raty, najpierw 80 proc., a potem 20 proc. premii. Wszystko musi być udokumentowane uproszczoną rachunkowością, przynajmniej do dnia zakończenia współpracy z ARiMR.

W placówkach ODR i ARiMR pracują doradcy, którzy usługowo mogą zrobić dla nas zarówno biznesplan, jak i sam wniosek, oraz pomóc w przygotowaniu wszystkich niezbędnych załączników. Cena takiej usługi nie jest wysoka (uzależniona jest od wnioskowanej kwoty, a przy wnioskach o 200 tys. zł trzeba zapłacić 800 zł), więc warto skorzystać z pomocy profesjonalisty, żeby mieć większą pewność, że wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony.

Po złożeniu wniosku będzie on oceniany w celu oceny zasadności przyznania pomocy. Kryteria, jakie zostaną zastosowane przy ocenie wniosku, to m.in.: rodzaj planowanej produkcji (np. produkcja ekologiczna), kompleksowość biznesplanu, udział w zorganizowanych formach współpracy producentów rolnych, kwalifikacje zawodowe rolnika. Możliwe też, że czasem będzie sprawdzana prawdziwość danych dotyczących wielkości ekonomicznej gospodarstwa poprzez „uzupełniające wizytacje w miejscu u wnioskodawców, zlecane wg ustalonych zasad/reguł” dokonywane nie tylko przez pracowników ARiMR, ale również przez zewnętrznych wykonawców.

Precyzyjne informacje o tym, jak dostać 60 tys. zł premii przekażemy, gdy ukaże się rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Na razie jest ono na etapie oceny przez Komisję Prawniczą, gdzie trafiło 23 października. Od ogłoszenia dzielą go jeszcze trzy etapy…

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM