KRUS: Waloryzacja emerytur i rent rolniczych

Autor: www.sadyogrody.pl/ KRUS 25 lutego 2016 11:52

KRUS: Waloryzacja emerytur i rent rolniczych fot. shutterstock

Jak informuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, od 1 marca 2016 r. kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących do 29 lutego 2016 r. podlegają podwyższeniu na podstawie wskaźnika waloryzacyjnego wynoszącego 100,24 proc.

Oznacza to, że kwoty najniższych świadczeń oraz kwoty dodatków zostaną podwyższone o 0,24 proc.. 

Kwota najniższej emerytury pracowniczej wzrasta, zatem od 1 marca 2016 r. o 0,24 proc. i wynosi 882 zł 56 gr miesięcznie (brutto). 

W związku z tym, od 1 marca 2016 r. wysokość rolniczej emerytury podstawowej wyniesie również 882 zł 56 gr.  

W konsekwencji od dnia 1 marca 2016 r. zostaną podwyższone wszystkie emerytury i renty rolnicze, renty socjalne – wypłacane na dzień 29 lutego 2016 r. 

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od 1 marca 2016 r. polega na przemnożeniu kwoty emerytury podstawowej, wynoszącej 882 zł 56 gr, przez wskaźnik wymiaru ustalony indywidualnie dla każdego świadczenia. 

Od 1 marca 2016 r. wysokość renty socjalnej wynosi 741 zł 35 gr. Łączna wysokość renty socjalnej i renty rodzinnej rolniczej od 1 marca 2016 r. nie może przekroczyć kwoty 1.765 zł 12 gr, (przy czym rentę socjalną można maksymalnie obniżyć do 88 zł 26 gr).  

Od tak ustalonej kwoty zostanie potrącona zaliczka na podatek dochodowy i składka na ubezpieczenie zdrowotne. 

Od 1 marca 2016 r. wzrastają kwoty dodatków przysługujących do emerytur oraz rent i wyniosą:

● dodatek pielęgnacyjny – 208 zł 67 gr,

● dodatek dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji – 313 zł 01 gr,

● dodatek kombatancki – 208 zł 67 gr,

● dodatek za tajne nauczanie – 208 zł 67 gr,

● dodatek kompensacyjny – 31 zł 30 gr,

● dodatek dla sieroty zupełnej – 392 zł 20 gr.

Od tej daty wzrasta do kwoty 208 zł 67 gr wysokość maksymalna świadczeń pieniężnych przysługujących byłym żołnierzom górnikom i osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR. 

Od 1 marca 2016 r. wzrasta również wysokość ryczałtu energetycznego do kwoty 166 zł 05 gr miesięcznie. 

Od 1 marca 2016 r. kwota zasiłku pogrzebowego nadal wynosi 4.000 zł. 

Bez zmian pozostaje również kwota zasiłku chorobowego, która wynosi 10 zł za 1 dzień czasowej niezdolności do pracy. 

Prezes GUS ogłosił, że przeciętne wynagrodzenie miesięczne w IV kwartale 2015 r. wyniosło 4 066 zł 95  gr. W związku z podaną przez Prezesa GUS kwotą przeciętnego wynagrodzenia zmienią się również dopuszczalne kwoty dodatkowych przychodów osiąganych przez emerytów i rencistów. I tak od dnia 1 marca 2016 r. kwoty te wynoszą:

● 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego – 2.846 zł 90 gr (przychody do tej kwoty nie powodują żadnych zmniejszeń emerytury/renty),

● 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego – 5.287 zł 10 gr (przychody przekraczające tę kwotę powodują zawieszenie emerytury/renty),

● przychody między kwotą 2.846 zł 90 gr a 5.287 zł 10 gr powodują zmniejszenie emerytury lub renty maksymalnie o kwotę 563 zł 05 gr; w przypadku renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, kwota maksymalnego zmniejszenia wynosi 478 zł 62 gr.

W przypadku emerytów, którzy ukończyli wiek emerytalny określony w art. 19 ust. 1a i 1b ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, nie stosuje się zasad zawieszania lub zmniejszania emerytur, bez względu na kwotę dodatkowych przychodów przez nich osiąganych. 

W przypadku osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego zmniejszeniu lub zawieszeniu podlega część uzupełniająca rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy oraz rent rodzinnych rolniczych.

KRUS przeprowadzi waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych w marcu 2016 r., a w przypadku emerytur i rent wypłacanych kwartalnie - w kwietniu 2016 r., w ustalonym dla każdego świadczeniobiorcy terminie płatności. 

Do każdego emeryta i rencisty zostanie przesłana decyzja o nowej kwocie świadczenia. Przewiduje się, że waloryzacją objętych zostanie około 1,20 mln emerytów i rencistów.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM