KRIR wnioskuje o interpretację nt. podatku od wycofywanych owoców i warzyw

Autor: www.sadyogrody.pl/KRIR 09 października 2015 08:20

KRIR wnioskuje o interpretację nt. podatku od wycofywanych owoców i warzyw Zarząd KRIR zwrócił się z wnioskiem do Ministra Finansów o jednoznaczną interpretację, która będzie wskazywała, że nie należy naliczać ani odprowadzać podatku od wycofywanych owoców i warzyw z rynku/ fot. shutterstock

Rozporządzeniem Delegowanym Komisji przyjęto tymczasowe nadzwyczajne unijne środki wsparcia, dla organizacji producentów w sektorze owoców i warzyw oraz producentów, którzy nie są członkami takich organizacji. Te tymczasowe nadzwyczajne unijne środki wsparcia obejmowały operacje wycofania z rynku, zielonych zbiorów i niezbierania plonów. Unijna pomoc była odpowiedzią na kryzys na rynkach rolnych UE, spowodowany wprowadzeniem embarga przez Federację Rosyjską. Jednak producenci zastanawiają się czy należy odprowadzać podatek VAT od wycofanych z rynku produktów.

Polscy producenci korzystając z tej pomocy dostarczyli owoce i warzywa do jednostek będących organizacjami pożytku publicznego. Jednak teraz do rolników docierają sygnały, ze producenci, którzy skorzystali z tej pomocy muszą zapłacić podatek od wycofywanych owoców i warzyw z rynku.

Zgodnie z art. 29a ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej zwaną „ustawą o VAT”) podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Analizując powyższy przepis należy jednoznacznie wnioskować, iż do podstawy opodatkowania zaliczane są tylko te dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, które są bezpośrednio związane z ceną konkretnego towaru czy konkretnej usługi.

Podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług zwiększa się tylko o takie dotacje, które w sposób bezwzględny i bezpośredni wpływają na daną dostawę towarów lub świadczenie usług. Jeśli jednak taki bezpośredni związek nie występuje, dofinansowanie ogólne tj. na pokrycie kosztów działalności nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Otrzymana forma wsparcia nie ma bezpośredniego związku z konkretną dostawą towarów, jak również nie wpływa na cenę dostawy czy dostaw towarów lecz stanowi zwrot poniesionych wcześniej wydatków na zakup owoców ich sortowanie, pakowanie oraz transport.

Zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 16 ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę towarów, której przedmiotem są produkty spożywcze, z wyjątkiem napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2 proc. oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5 proc., jeżeli są one przekazywane na rzecz organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z przeznaczeniem na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje oraz posiada dokumentację potwierdzającą przekazanie owoców na rzecz organizacji charytatywnych na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje.

W związku z powyższym oraz mając na uwadze fakt, iż była to szczególna forma pomocy z uwagi na wyjątkowe okoliczności, 8 października 2015 r. Zarząd KRIR zwrócił się z wnioskiem do Ministra Finansów o jednoznaczną interpretację, która będzie wskazywała, że nie należy naliczać ani odprowadzać podatku od wycofywanych owoców i warzyw z rynku.

Czytaj także: Maliszewski: Nie należy odprowadzać podatku od wycofanych owoców i warzyw

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM