Kredyt na gospodarstwo - gospodarstwo na kredyt

Autor: Albert Katana, www.sadyogrody.pl 26 marca 2016 10:28

Kredyt na gospodarstwo - gospodarstwo na kredyt

W świecie finansów wszystko zależy od przysłowiowego stanu konta, ale generalnie producenci rolni mogą spodziewać się w bankach dobrego przyjęcia. Wieloletnie okresy kredytowania, elastyczne podejście do spłaty rat, minimum formalności - właściciel gospodarstwa uważany jest przez bankowców za poważnego partnera biznesowego, któremu bez obaw można pożyczyć pieniądze.

Właściciele gospodarstw rolnych stale narzekają na złą koniunkturę i niestabilną sytuację finansową, ale bankowcy najwyraźniej uważają, że gospodarstwo to firma, której nie grozi rychłe bankructwo. Producentom rolnym oferują dostosowane do specyfiki gospodarstw wieloletnie kredyty, leasingi i konta bankowe. Obsługę zapewniają indywidualni (często tzw. mobilni) doradcy finansowi i specjalne działy banków. Pracujący w nich ludzie posiadają (przynajmniej wg zapewnień specjalistów od reklamy) wiedzę na temat finansów w rolnictwie, znają aktualne trendy w branży produkcji żywności, potrafią ocenić, czy przedsięwzięcie, w którego sfinansowaniu bank ma wziąć udział ma szansę na powodzenie.    

Dedykowane usługi finansowe opierają się na dopasowaniu harmonogramu spłat pożyczonych pieniędzy do cykli produkcyjnych oraz sezonowości przychodów gospodarstwa. Różne warianty rat: stałe, malejące, sezonowe, kwartalne, półroczne, roczne, mają zachęcić właścicieli gospodarstw do skorzystania z kredytu bez obawy o niemożność spłaty zobowiązania w danym terminie. Aby nie zrazić rolników, tradycyjnie nie lubiących formalności, stosowane są uproszczone procedury przyznawania kredytów. Do oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy wystarcza bankom informacja o wielkości gospodarstwa, rodzaju produkcji i jej dochodowości (na podstawie opinii indywidualnej właściciela i banku), kwocie otrzymanego dofinansowania ze środków publicznych (unijnych i krajowych), przedstawienie faktur sprzedażowych czy wyciągu z rachunku bieżącego za dany okres. Inne wymagane przez bank dokumenty to zazwyczaj wyłącznie dokument tożsamości, nakaz płatniczy z urzędu gminy dotyczący podatku rolnego, zaświadczenie z KRUS o niezaleganiu ze składkami, kopia polisy ubezpieczenia OC gospodarstwa. Kwoty pożyczek mogą sięgać kilku milionów złotych przy wkładzie własnym od 10 procent.

Wśród różnorodnych form oprocentowanych pożyczek udzielanych rolnikom przez banki wyróżnić można kredyty inwestycyjne, obrotowe, klęskowe, „nawozowe”, pomostowe, oraz na utworzenie lub urządzenie gospodarstwa przez młodego rolnika. Pieniądze z kredytu inwestycyjnego można  przeznaczyć na kupno gospodarstwa, modernizację lub reorganizację gospodarstwa istniejącego, wprowadzenie nowych technologii, budowę budynków do produkcji rolnej. Kredyt obrotowy służy finansowaniu bieżącej działalności gospodarstwa. Tzw. kredyt klęskowy to pożyczka na wznowienie produkcji zatrzymanej w wyniku klęsk żywiołowych – suszy, gradobicia, wymarznięcia itd. Kredyt „nawozowy” jest przeznaczony m.in. na zakup środków ochrony roślin, nawozów mineralnych, paliwa do celów rolniczych, materiału szkółkarskiego, nasion itp. Kredyt pomostowy to pieniądze, które przeznacza się na realizację inwestycji, na którą została pozyskana dotacja unijna.  Jest on udzielany od momentu poniesienia pierwszych wydatków związanych z projektem, aż do chwili otrzymania refundacji. Jego wysokość może wynosić nawet 100% wartości przyznanej dotacji.

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM