Konsekwencje rejestracji urządzeń chłodniczych - wywiad z prof. Kozakiewiczem z IChP

Autor: Albert Katana; www.sadyogrody.pl 04 maja 2016 16:26

Konsekwencje rejestracji urządzeń chłodniczych - wywiad z prof. Kozakiewiczem z IChP Zdjęcie pochodzi ze strony internetowej Spółdzielni Sadowniczej POLSAD w Lewiczynie (www.spolsad.pl)

O konsekwencjach rejestracji urządzeń chłodniczych przez właścicieli przechowalni owoców i warzyw z kierownikiem Biura Ochrony Warstwy Ozonowej i Klimatu Instytutu Chemii Przemysłowej profesorem Januszem Kozakiewiczem rozmawia Albert Katana.

Albert Katana: Panie Profesorze, konieczność rejestracji urządzeń chłodniczych wzbudziła wiele kontrowersji wśród producentów owoców i warzyw - właścicieli przechowalni z kontrolowaną atmosferą. Szczególne obawy rodzi konieczność serwisowania urządzeń wyłącznie przez licencjonowanych serwisantów, co prawdopodobnie skutkować będzie wzrostem kosztów użytkowania przechowalni.

Prof. Janusz Kozakiewicz: Konieczność posiadania certyfikatów (nie licencji) przez serwisantów, a także obowiązek zapewnienia przez operatorów urządzeń ( w tym przypadku rolników i sadowników) dokonywania kontroli szczelności urządzeń według określonego harmonogramu zależnego od ilości substancji kontrolowanej lub fluorowanego gazu cieplarnianego zawartego w urządzeniu wynika bezpośrednio z przepisów UE obowiązujących już wcześniej (i oczywiście także z Ustawy z dnia 15 maja o substancjach zubożających warstwę ozonową i o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych), nie można więc mówić o wzroście kosztów.

Czy właściciele przechowalni zarejestrowanych w CRO będą zmuszeni do serwisowania urządzeń przez licencjonowany serwis?

Nie tylko będą, ale już teraz są zobowiązani  przepisami Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. do zapewnienia, że urządzenia serwisuje osoba z certyfikatem.

Kto wydaje/będzie wydawał licencje na obsługę serwisową urządzeń zarejestrowanych w CRO?

Odpowiednie certyfikaty – dla przedsiębiorców (firm serwisowych)  i dla ich personelu wydaje Urząd Dozoru Technicznego (UDT). Na stronie UDT www.udt.gov.pl można znaleźć listę firm serwisowych oraz serwisantów posiadających certyfikaty.

Czy serwis ww. urządzeń jest lub będzie uregulowany przepisami?

Są odpowiednie rozporządzenia Ministra Rozwoju wydane na podstawie Ustawy z dnia 15 maja dotyczące wymagań, np. wymagania posiadania odpowiedniego wyposażenia technicznego przez przedsiębiorców (firmy wykonujące serwis urządzeń). Kontrole szczelności urządzeń muszą odbywać się zgodnie z harmonogramem zależnym od zawartości czynnika chłodniczego w urządzeniu określonym w Ustawie z dnia 15 maja oraz w Rozporządzeniu (UE)517/2014 i musi je przeprowadzać osoba posiadająca odpowiedni certyfikat F-gazowy. Za przeprowadzenie kontroli szczelności zgodnie z harmonogramem odpowiedzialny jest operator urządzenia (jego bezpośredni użytkownik lub właściciel), który powinien się zarejestrować on-line w Centralnym Rejestrze Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO) na stronie internetowej www.cro.ichp.pl i następnie (po otrzymaniu wiadomości z CRO zawierającej link aktywujący konto operatora) założyć on-line na tej samej stronie Karty Urządzeń, gdzie będą wpisywane czynności wykonywane przez serwisantów, w tym kontrole szczelności. Informacja o tym jak się zarejestrować i jak zakładać Karty znajduje się na stronie www.ichp.pl . Do rejestracji w CRO i zakładania Kart nie jest potrzebny certyfikat, więc może to zrobić sam rolnik/sadownik, który jest wtedy jednocześnie operatorem urządzenia i tzw. administratorem konta operatora w CRO. Jeśli imię i nazwisko operatora i administratora konta są różne, wtedy osoba będąca administratorem konta musi dołączyć do formularza rejestracyjnego upoważnienie od operatora do pełnienia funkcji administratora jego konta w CRO. Jeszcze jedna ważna informacja – rejestracja w CRO nie wiąże się z żadnymi kosztami.

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM