Koniunktura w rolnictwie - raport IERiGŻ

Autor: www.sadyogrody.pl/ IERiGŻ 05 czerwca 2017 09:03

Koniunktura w rolnictwie - raport IERiGŻ fot. shutterstock

W kwietniu 2017 r. koniunktura w rolnictwie znacznie poprawiła się pod wpływem wzrostu zarówno wskaźnika nożyc cen jak i potencjalnego popytu. Syntetyczny wskaźnik koniunktury w rolnictwie (SWKR) podniósł się w kwietniu o 0,6 pkt. proc. do 100,6 punktu. Wskaźnik ten był także o 0,5 pkt. proc. wyższy niż przed rokiem o tej porze. Wyrównany wskaźnik potencjalnego popytu zwiększył się w kwietniu o 1,1 pkt. proc. do 100,5 punktu, głównie pod wpływem sezonowego zwiększenia wyrównanego wskaźnika sprzedaży przemysłu spożywczego (o 2,9 pkt. proc do 102 punktów) oraz wzrostu wyrównanego indeksu zmian wynagrodzeń i cen żywności - informują w raporcie eksperci IERiGŻ.

Marcowy wzrost wynagrodzeń był najwyższy od lat, podczas gdy ceny detaliczne żywności spadły. Negatywny wpływ na potencjalny popyt wywarło natomiast osłabienie dynamiki obrotów handlowych artykułami rolno-spożywczymi w pierwszych dwóch miesiącach 2017 r. Wyrównany wskaźnik potencjalnego popytu był jednak mniejszy niż przed rokiem o 0,6 pkt. proc. Wyrównany wskaźnik nożyc cen wzrósł w analizowanym miesiącu o 0,2 pkt proc. do 100,9 punktu. Jednocześnie był on o 1,4 pkt. proc. wyższy niż w kwietniu 2016 r. Wpłynęły na to podwyżki cen większości surowców rolniczych.

Jak informują eksperci IERiGŻ w raporcie w marcu podniosły się ceny wszystkich zbóż (o 0,2-3,9%), ziemniaków (o 13,3%), trzody chlewnej (o 3,3%) i drobiu (o 4,3%). Ceny bydła nie zmieniły się. Staniało tylko mleko – o 0,8%. W sumie uśredniony wzrost wyrównanego wskaźnika zmian cen skupu wyniósł w marcu 2%. Jednocześnie zaczęły rosnąć ceny środków produkcji. Wyrównany wskaźnik zmian cen środków produkcji wyniósł w kwietniu br. 100,2 punkty, a więc tyle samo co w poprzednim miesiącu i o 0,4 pkt. proc. przekroczył jego poziom sprzed roku. Zmiany cen jakie dokonały się w ciągu I kwartału 2017 r. w porównaniu z grudniem 2016 r. były korzystne dla rolnictwa. Ceny koszyka skupu wzrosły bowiem o 2,7 pkt. proc., podczas gdy środki produkcji zdrożały o 0,5 pkt. proc. W konsekwencji skumulowany wskaźnik nożyc cen wyniósł 102,1 punktu, podczas gdy przed rokiem wynosił niespełna 99 punktów. W najbliższych miesiącach można spodziewać się zbliżonych rynkowych uwarunkowań produkcji rolniczej. Sprzyjać temu powinny rosnące wraz z poprawą sytuacji dochodowej konsumentów ceny detaliczne żywności, poprawa koniunktury na światowych rynkach surowcowych, a także sezonowe spadki podaży większości produktów roślinnych i możliwe sezonowe wzrosty cen skupu trzody chlewnej i drobiu.

Ostatnie prognozy światowych zbiorów przewidują niewielkie zmniejszenie produkcji. Nie zmieni to jednak zasadniczo relacji podaży i popytu, mimo zwiększonego zapotrzebowania, ze względu na rekordowe zapasy. Zapasy na koniec sezonu 2017/18 wprawdzie będą mniejsze, ale i tak będą bardzo wysokie i będą działać stabilizująco na ceny światowe. Dla krajowego rynku zbóż będzie to oznaczać kolejny rok niskich cen, które prawdopodobnie będą wahać się w granicach cen bieżącego sezonu. Zwłaszcza, że także w Polsce zbiory mogą być większe niż przed rokiem. Być może pozwoli to odbudować częściowo bardzo niskie zapasy. O tym zadecyduje jednak wielkość eksportu zbóż.

Znacznie większy od przewidywanego przez KE eksport wieprzowiny do krajów trzecich spowodował, ze ceny w UE-28 i w Polsce wzrosły silniej niż przewidywano, mimo ograniczeń stosowanych przez niektóre kraje ze względu na ASF panujące w niektórych rejonach Polski. Słabnąca dynamika cen może jednak zapowiadać niższą skalę ich wzrostu.

Ptasia grypa, która dotarła także do Polski kilka miesięcy temu nie spowodowało większych skutków dla eksportu i funkcjonowania rynku drobiu w Polsce. Eksport zwiększył się, zwłaszcza do krajów członkowskich UE, do których eksport jest łatwiejszy, ale także do krajów trzecich. Przewagi cenowo-kosztowe polskiego drobiarstwa nie maleją, co umożliwia eksportowanie rosnących nadwyżek podaży. Ceny krajowe zaczęły rosnąć z początkiem 2017 r., po ich wcześniejszym spadku w czwartym kwartale roku poprzedniego.

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM