Koniunktura w polskim rolnictwie - raport IERiGŻ

Autor: www.sadyogrody.pl/ IERiGŻ 11 sierpnia 2016 14:48

Koniunktura w polskim rolnictwie - raport IERiGŻ fot. shutterstock

Wzrost cen skupu podstawowych produktów rolniczych, który nastąpił w maju i czerwcu tego roku, po utrzymującej się od połowy 2014 r. tendencji spadkowej, doprowadził do wyraźnej poprawy rynkowych uwarunkowań produkcji rolniczej. Skumulowany wskaźnik zmian cen koszyka skupu w okresie od grudnia 2015 r. do czerwca 2016 r. wzrósł wg nieostatecznych danych do 102,5 punktu, wobec 98,2 punktu przed rokiem. Zadecydowało o tym przede wszystkim zwiększenie cen skupu ziemniaków (o 68,4 proc.) oraz kukurydzy (o 7,1 proc.) - informują w raporcie eksperci IERiGŻ.

Według wstępnych danych rynkowe uwarunkowania produkcji rolniczej w roku gospodarczym 2015/16 wyraźnie poprawiły się w porównaniu z rokiem poprzednim. Skumulowany wskaźnik nożyc cen wyniósł 99,6 punktu, podczas gdy w poprzednim roku gospodarczym wynosił zaledwie 90,0 punktów. Był on także lepszy niż w niekorzystnym pod tym względem roku 2011/12, kiedy wynosił 96,8 punktu, choć ustępował latom gospodarczym 2012/13 i 2013/14, kiedy wynosił odpowiednio 100,9 i 103 punkty. O poprawie rynkowych uwarunkowań produkcji rolniczej zadecydowało przede wszystkim wyraźne wyhamowanie dynamiki spadków cen skupu produktów rolnych, któremu towarzyszyły spadki cen środków produkcji, które były jednak mniejsze.

Ceny koszyka skupu podstawowych surowców rolniczych zmalały w okresie od lipca 2015 r. do czerwca 2016 r. o 2,1 pkt. proc. do 97,9 punktu, podczas gdy środki produkcji staniały w tym czasie o 1,7 proc. Dynamika spadku cen detalicznych środków produkcji uległa przyspieszeniu w porównaniu z latami 2014/15-2013/14. Zadecydował o tym spadek cen bezpośrednich nośników energii (o 3,4 proc.), nawozów mineralnych (o 1,3 proc.) oraz materiałów budowlanych (o 0,2 proc.). W efekcie w ciągu 5 lat (2011/12-2015/16) środki produkcji zdrożały nominalnie o 2,6 proc., a realnie staniały o 0,9 proc. 

Dynamika spadku cen podstawowych produktów rolniczych wyraźnie wyhamowała w roku gospodarczym 2015/16. Wskaźnik zmian cen skupu podstawowych surowców rolniczych podniósł się do 97,9 punktu z zaledwie 89,4 punktu w roku poprzednim. Zadecydował o tym wzrost cen skupu większości zbóż, trzody chlewnej oraz ziemniaków, który nie zdołał jednak skompensować spadków cen skupu mleka, bydła, drobiu oraz pszenicy. Głęboki spadek cen koszyka skupu w roku gospodarczym 2014/15 spowodował, że pomimo ich wzrostu w latach 2011/12-2012/13 ceny podstawowych surowców rolniczych zmalały w 5-leciu 2011/12- 2015/16 nominalnie o 7,4 proc., a realnie o 10,6 proc. Skumulowany wskaźnik nożyc cen dla tego okresu wyniósł więc 90,2 punktu. Oznacza to, że rynkowe uwarunkowania produkcji rolniczej pogorszyły się, a spadki cen podstawowych surowców rolniczych w tym okresie były wyraźnie głębsze niż cen środków produkcji.

Spadek cen skupu podstawowych surowców rolniczych w roku gospodarczym 2015/16 towarzyszył niewielkiemu wzrostowi cen detalicznych żywności, które po ich spadku w roku poprzednim podniosły się w porównaniu z czerwcem 2015 r. o 0,3 proc., przy spadku ogólnego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych o 0,9 proc. Nastąpił więc powrót do wzrostu cen detalicznych żywności, ale ich dynamika była bardzo niewielka. Silny wzrost cen detalicznych żywności wyprzedzający inflację w roku gospodarczym 2011/12 spowodował jednak, że w całym analizowanym okresie (2011/12-2015/16) żywność na poziomie detalu zdrożała nominalnie o 4,1 proc., a realnie o 0,6 proc., przy inflacji wynoszącej 3,6 proc. Wzrost ten był zdecydowanie mniejszy od wzrostu wynagrodzeń w sferze przedsiębiorstw, które w roku gospodarczym 2015/16 zostały podniesione średnio o 4,8 proc., a w całym 5-leciu 2011/12- 2015/16 o 17,1 proc. Realny wzrost wynagrodzeń w tym okresie wyniósł więc odpowiednio 5,8 i 13,1 proc.

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM