Konieczna pomoc państwa. Organizacje sadownicze apelują o wsparcie

Autor: Prof. dr hab. Eberhard Makosz, Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych 12 kwietnia 2016 09:38

Konieczna pomoc państwa. Organizacje sadownicze apelują o wsparcie W związku z wysokimi zbiorami jabłek, rosyjskim embargiem i koniecznością zdobywania nowych rynków zbytu, powstały zupełnie nowe warunki i wyzwania, zarówno dla producentów jak i eksporterów jabłek / fot. shutterstock

- W związku z wysokimi zbiorami jabłek, rosyjskim embargiem i koniecznością zdobywania nowych rynków zbytu, powstały zupełnie nowe warunki i wyzwania, zarówno dla producentów, jak i eksporterów jabłek. Konieczna jest pomoc naszego państwa, zwłaszcza rządu - mówi prof. Eberhard Makosz, przewodniczący zarządu Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowych.

Zespół w składzie prof. Eberhard Makosz, Mirosław Maliszewski, Witold Boguta oraz Waldemar Żółcik opracowali projekt z 23 propozycjami pomocy, który wysłano do Pani Premier Beaty Szydło, Pana Wicepremiera Mateusza Morawickiego, Pana Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela, Kancelarii Prezydenta RP oraz Senackiej i Sejmowej Komisji Rolnictwa.

Prof. Makosz informuje, że w obszernych pismach przewodnich uzasadniono konieczność pomocy państwa, głównie w zakresie zbytu jabłek. Ta konieczność wynika ze spodziewanej wysokiej nadwyżki jabłek w najbliższych latach i trudnościach w ich zagospodarowaniu.

- Już teraz trzeba podjąć odpowiednie działania, aby wszystkie jabłka zagospodarować po opłacalnych cenach i utrzymać naszą wysoką pozycję na światowym rynku jabłek. W związku z rosyjskim embargiem powstała nowa sytuacja na naszym rynku jabłek. Przed producentami i eksporterami nowe i bardzo trudne wyzwania i problemy, których sami nie rozwiążą bez pomocy państwa. Podkreślono, że znaczna pomoc państwa to podstawowy warunek rozwiązania problemów z nadwyżką jabłek. Jeżeli jej nie będzie, duże straty poniosą nie tylko producenci i eksporterzy jabłek, ale cala polska gospodarka narodowa. W tych pismach oferowano naszą pomoc w rozwiązywaniu czekających nas problemów - skomentował prof. Makosz.

- Zbieram informacje o sposobach pomocy dla producentów i eksporterów ze strony państwa. Bardzo proszę osoby, które mają swoje propozycje i chcieliby się nimi podzielić, proszę o przysłanie na adres: emakosz@o2.pl - podkreśla prof. Makosz.

Dodaje, że pomoc państwa jest teraz podstawowym warunkiem utrzymania opłacalności produkcji oraz wysokiego poziomu zbiorów i eksportu jabłek. - Już teraz, a tym bardziej w najbliższej przyszłości, szczególnie ważna będzie pomoc w zbycie jabłek, włącznie z większą współodpowiedzialnością za rozwój naszego sadownictwa. Różne mogą być formy pomocy mające bezpośredni lub pośredni wpływ na łatwiejszy zbyt jabłek deserowych - mówi. 

Formy pomocy z bezpośrednim wpływem na lepszy zbyt jabłek deserowych:

- Promowanie naszych jabłek, co najmniej we wszystkich krajach do których już, lub chcemy eksportować jabłka, przez specjalny zespół przy pomocy zagranicznych placówek dyplomatycznych,
- Ważna jest bardzo skuteczna promocja wzrostu spożycia jabłek w kraju, zwłaszcza przez dzieci i młodzież, 
- Pomoc w zdobywaniu nowych rynków zbytu dla naszych jabłek, 
- Zabezpieczenie większych transakcji z zagranicznymi odbiorcami jabłek, 
- Wsparcie producentów, zwłaszcza eksporterów z niskoprocentowymi kredytami, 
- Stworzenie systemu kontroli jakości owoców, zwłaszcza jabłek,
- Wyeliminowanie nieuczciwych praktyk w handlu,
- Wspieranie rozwoju i działalności targowisk oraz małych sklepów osiedlowych,
- Zabezpieczenie nadwyżki jabłek przez produkcję biogazu lub wycofanie z naszego rynku.

Formy pomocy z pośrednim wpływem na lepszy zbyt jabłek 

- W zbycie jabłek w kraju a zwłaszcza zagranicą, największy udział mają grupy i organizacje producentów. Dlatego zasługują na duże wsparcie ze strony naszego rządu, zwłaszcza podmioty eksportujące większe ilości jabłek - podkreśla prof. Makosz.

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA GOOGLE+

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI

KALENDARIUM